Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 doc. MUDr. Zdena Zádorová, PhD

doc. MUDr. Zdena Zádorová, PhD

31.5.2010, Petr Vítek

II. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

Spolupracovat na prosazení zlepšení úhrady současných endoskopických metod (např. změnu ZUM, která je u některých akcesorií zcela nedostatečná) a dále zařazení nových metod do bodovníku (např.RFA). Vypracování dalších doporučených postupů endoskopických metod.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
V rámci členství v endoskopické sekci ČGS jsem kromě spolupráce na endoskopických i jiných odborných akcích vypracovala několik guidelines pro endoskopické metody i pro pacienty, na dalším pracuji. S primářem Karlem Lukášem jsme zorganizovali úspěšný český gastroenterologický kongres v prosinci 2009 v Praze.
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Jednu z hlavních slabin ČGS vidím v nedostatečné úhradě gastroenterologických výkonů ve srovnání s jinými obory a dále ztrátu časopisu ČGS v databázi Medline (po změně jeho názvu), tím pádem menší zájem publikovat v tomto časopise a přes velkou snahu stále nemožnost dosáhnout obnovení. Dále myslím, že určitou slabinou v ČR je nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými gastroenterologickými pracovišti, která by např. umožnila provádět větší klinické studie (na větším souboru pacientů), což by zvýšilo možnost dosažení kvalitnějších výsledků a tím i schopnost konkurence vzhledem k zahraničním pracovištím.
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Předností ČGS vidím ve velkém počtu vysoce erudovaných odborníků v oboru gastroenterologie zcela srovnatelných se zahraničními, a i přes všechny nedostatky finanční velmi dobrou úroveň vybavení většiny pracovišť a dále provádění diagnostické a terapeutické endoskopie na světové úrovni.