Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 MUDr. Ondřej Urban, PhD

MUDr. Ondřej Urban, PhD

31.5.2010, Petr Vítek

Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

Chtěl bych zorganizovat pracovní skupinu pro endoskopickou léčbu časných neoplázií trávicí trubice a vytvořit platformu spolupráce gastroenterologů, chirurgů a onkologů v této oblasti endoskopie. Mohu využít svých znalostí z ekonomického řízení  velkých gastroenterologických celků nestátního charakteru ve prospěch plánu na ekonomické zlepšení situace v oboru.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
V minulém období jsem nebyl členem výboru. Se svými spolupracovníky jsem vytvořil kalkulační list pro výkon endoskopická slizniční resekce, který výbor následně prosadil do sazebníku. Pracoval jsem jako sekční editor časopisu Endoskopie a díky nadšené spolupráci členů redakční rady se těším na každé další číslo. Jsem členem redakční rady těchto webových stránek a mám radost z každého připojení našich čtenářů, autorů a diskutujících.
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Za největší slabinu české gastroenterologie považuji ekonomické nastavení oboru. Na společných jednáních s kardiology,  angiology nebo onkology mám často pocit, že jsem z jiného státu. Slabý je náš hlavní časopis a ještě slabší argumentace, proč je v takovém stavu. Nemáme žádné dlouhodobé národní výzkumné projekty.
        
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Naší silnou stránkou je týmová práce na Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu. Máme dobře zorganizovanou péči o nemocné s idiopatickými střevními záněty a výborně fungující transplantační program. Přes chaos v systému vzdělávání dokážeme vychovat kvalitní mladé gastroenterology. Naši zástupci se začínají objevovat ve významných gastroenterologických funkcích v Evropě i ve světě.