Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

31.5.2010, Petr Vítek

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

Pokračovat v práci na sazebníku úhrad výkonů pro odbornost gastroenterologie.
Pokračovat v práci při organizaci odborných aktivit společnosti.
Dle možnosti se podílet na rozvoji spolupráce GE s ostatními odbornostmi.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
Společně s Dr. Líbalovou-privátní gastroenteroložkou Praha a prim. Benešem – přednostou II. Interny Thomayerova Nemocnice Praha se dlouhodobě věnujeme úpravám sazebníku výkonů odb. 105. Mezi lety 2004 až 2009 došlo k nárůstu plateb od pojišťoven cca mezi 40 až 48 % původní úhrady.
Podařilo se dosáhnout navýšení minutové režie výkonů (o 50 %), významné změny nastaly zejména pro výkony polypektomie a EMR. Ve stejném složení spolupracujeme s prof. Zavoralem UVN Praha při přípravě podkladů pro screeningovou kolonoskopii a výkony s ní souvisejícími.
Společně s prim Dosedělem – Praha se dlouhodobě podílíme na organizaci Česko-Slovenských endoskopických dnů (ve spolupráci s dalšími kolegy dle místa jejich konání)
Společně s prim K. Lukášem –Praha IV interna a as. Dolinou-Brno se dlouhodobě podílíme na organizaci Motilitních dnů (s výjimkou letošního roku, kdy došlo ke kumulaci s  mezinárodními akcemi ve stejném období)
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Ne zcela adekvátní systém úhrad výkonů a s tím spojenou problematiku. 
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Vcelku velmi dobrou úroveň oboru, velmi dobré diagnosticko-léčebné výsledky zejména v porovnání s náklady na jejich provedení.