Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 prof. MUDr. Jan Bureš, CSc

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc

31.5.2010, Petr Vítek

II.interní klinika FN, Komplementární centrum VL, Fakultní nemocnice 500 05 Hradec Králové

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

Napíšu raději "v příštím období" (než "v příštím volebním období"): Připravíme nové verze doporučených postupů pro Helicobacter pylori a pro kapslovou endoskopii.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
S pokorou spíše napíšu, co se nepodařilo. Po 7 letech přestala vycházet Folia Gastroenterologica et Hepatologica (byť jednotlivé články jsou nadále k dispozici na internetu na www.pro-folia.org . Překvapilo mne, kolik animozity vydávání Folií provázelo. Jistěže konec vydávání jednoho časopisu není žádnou tragédií. Za svůj neúspěch považuji, že se mně nepodařilo inspirovat ostatní ke změnám v ČSG+H pro budoucí období.
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Velmi malé zapojení mladší střední a střední generace.
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu.