Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

31.5.2010, Petr Vítek

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

 Pokud budu zvolen, rád bych se angažoval ve dvou oblastech, kde mám určité zkušenosti:
1. Je nezbytné vyřešit tristní situaci v organizaci postgraduální vzdělávání, role výboru společnosti musí být v této oblasti zásadní.
2. Bylo by potřebné intenzivně pracovat na podobě a kvalitě odborného časopisu (zvláště po zániku druhého odborného časopisu Folia Gastroenterologica et Hepatologica).
Rád se ale v těchto dvou oblastech budu angažovat i v případě, že zvolen nebudu… J Současně bych rád zintenzívnil spolupráci s Českou hepatologickou společností, byť spolupráce obou odborných společností je poměrně dobrá.
Za zásadní ale považuji komunikaci se zdravotními pojišťovnami (ale především výsledky !)  ohledně navýšení úhrad i proplácení již schválených kódů.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
Nebyl jsem členem výboru.
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Primární je slabina celého českého zdravotnictví – zcela nedostatečné ohodnocení práce zdravotníků, navíc gastroenterologie je oproti řadě oborů ještě podhodnocena.  
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Výrazné zlepšení kvality národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v posledních letech a navzdory špatnému ekonomickému ohodnocení, vysokou kvalitu odborné péče o nemocné v praxi.