Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

31.5.2010, Petr Vítek

Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

Výbor by měl setrvale aktivně komunikovat se zdravotními pojišťovnami se snahou o navýšení (optimalizaci) úhrad výkonů.
Výbor by měl aktivně pracovat na změně v postgraduálním vzdělávání. Podle mého názoru by se měl obor osamostatnit, představa o zvládnutí celé medicíny nebo dokonce interny na vysoké úrovni je iluzí. Je třeba se rozhodnout zda být dobrým praktikem, internistou nebo specialistou. Postgraduál by pak zahrnoval pobyt na chirurgii, onkologii a RESu, dejme tomu po 3 měsících. Součástí přípravy by byla také experimentální práce. Celý postgraduál by trval 4 nebo 5 let, lze také uvažovat u superspecializaci + 2 roky: specializovaná  endoskopie, onkologie a hepatologie.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
Osobně jsem rád za možnost pořádat kongresy s mezinárodní účastí, necítím se kompetentní hovořit za výbor. 
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Přál bych si větší aktivitu mladších zejména na poli výzkumu a publikací. Není normální, jestliže naše publikační aktivita je ve srovnání s Nizozemím přibližně 1:100, a třeba s Řeckem 1:5. Setrvalým problémem je financování zejména advanced endoscopy. Přál bych také lepší vlastní časopis, což se ovšem mimo jiné odvíjí od příspěvků, které se mu nabízejí.
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Jednoznačně kvalita klinické péče. Klinická gastroenterologie a endoskopie má vysokou kvalitu, český gastroenterolog je kvalifikovaný a empatický odborník. Síť pracovišť je hustá. Proendoskopovanost vysoká.