Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ES ČGS 2011 MUDr. Petr Vítek

MUDr. Petr Vítek

30.6.2011, Redakce webu

Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 73818 Frýdek-Místek

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČLENY ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČGS?

Chtěl bych přispět ke zlepšení komunikace uvnitř endoskopické sekce. Jsem přesvědčen, že členové mají být elektronicky periodicky informováni o novinkách v doporučených postupech, nových akcesoriích, pořádaných workshopech a dalších regionálních odborných setkáních včetně jejich témat. V současné době řady obsáhlých mezinárodních guidelines by rovněž byla vhodná jejich rychlá adaptace do češtiny s případným praktickým komentářem pro členy endoskopické sekce.
Pro řadu aktuálních témat v praktické endoskopii je nutné vytvořit možnost interaktivní zpětné vazby analogicky jako v mezinárodních společnostech (ESGE, ASGE).
V dané problematice bych využil své zkušenosti získané s provozováním gastroenterologického webu a s pořádáním endoskopických workshopů.
 
V ČEM VIDÍTE SLABINY GASTROINTESTINÁLNÍ ENDOSKOPIE V ČR?
 
Největší slabinou je ekonomická pozice endoskopie v současném systému úhrad. Pro zlepšení úhrad je dle mého názoru nezbytné navázat na již dosažené úspěchy v jednání s pojišťovnami dalším trpělivým jednáním podloženým reálnými kalkulacemi ceny jednotlivých výkonů.
 
V ČEM VIDÍTE SILNÉ STRÁNKY GASTROINTESTINÁLNÍ ENDOSKOPIE V ČR?
   
Silnou stránkou oboru je nepochybně zavedený program screeningu kolorektálního karcinomu. Dle mého názoru je také v celé ČR vynikající dostupnost akutní terapeutické endoskopie. Je skvělé, že se daří do ČR zvát přední evropské i světové endoskopisty na odborné akce.