Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ES ČGS 2011 prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

30.6.2011, Redakce webu

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČLENY ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČGS? 

Pokračovat v práci na úpravách a rozvoji sazebníku úhrad endoskopických výkonů (společně s dalšími spolupracovníky –dr. Líbalovou, prim. Benešem, prof. Zavoralem, prof. Špičákem etc.)
I nadále se podílet na organizaci Česko-Slovenských endoskopických dnů – společně s prim. Dosedělem, etc.
Dle současných možností se podílet na spolupráci s ostatními odbornostmi, kterém mají návaznost na endoskopii, zejména v oblasti hraniční spojitosti pracovní náplně oborů např. ORL, pneumologie etc. S cílem společně dosáhnout jak zlepšení efektivity péče o nemocné, tak i ohodnocení provedené práce
 
V ČEM VIDÍTE SLABINY GASTROINTESTINÁLNÍ ENDOSKOPIE V ČR?
 
Situace je velmi podobná stavu oboru gastroenterologie jako celku. Je nepoměr mezi provedenou prací a jejich adekvátním hmotným ohodnocením.
 
V ČEM VIDÍTE SILNÉ STRÁNKY GASTROINTESTINÁLNÍ ENDOSKOPIE V ČR?
 
Jsem přesvědčen, že v daných možnostech je úroveň české endoskopie velmi dobrá a její výsledky jsou porovnatelné s výsledky zahraničních pracovišť. Je m.j. patrný vzestupný trend- např. přímé přenosy z pracovišť nejen v rozsahu nemocnic či měst, ale i v rámci republiky, které jsou dalším dokladem srovnatelnosti i edukačních programů se zahraničím a Českou republiku navštěvuje stále více renomovaných zahraničních odborníků.