Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ES ČGS 2011 Zápis ze zasedání výboru Endoskopické sekce ČGS 20.10.2011

Zápis ze zasedání výboru Endoskopické sekce ČGS 20.10.2011

4.11.2011, Ondřej Urban

Nový výbor Endoskopické sekce ČGS se poprvé sešel 20.října 2011 v Praze

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ENDOSKOPICKÉ SEKCE České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (ES ČGS)

 Pomáháme endoskopistům léčit
 
Místo zasedání: Guarant, Opletalova 22, Praha 1
Datum: 20.10.2011
Přítomní členové výboru (bez titulů): Josef Doseděl, Aleš Hep, Radan Keil, Marcela Kopáčová, Stanislav Rejchrt, Ondřej Urban, Petr Vítek
 
Projednané body:
 
1.    Způsob volby nového vedení výboru ES ČGS: Úřadující předseda Doseděl navrhl následující model volby: volba bude jednokolová, předsedou bude člen výboru s nejvyšším počtem hlasů, vědeckým sekretářem pak druhý v pořadí. Uvedený způsob volby nebyl schválen. Hlasováním byl schválen protinávrh, aby se po vzoru voleb do výboru ČGS volby do obou funkcí uskutečnily samostatně.
2.       Volba předsedy a vědeckého sekretáře ES ČGS: Proběhla tajná jednokolová volba předsedy Endoskopické sekce ČGS. Výsledky: Urban 4 hlasy, Hep 2 hlasy, Keil 1 hlas. Předsedou byl zvolen Urban. Následně proběhla volba vědeckého sekretáře Endoskopické sekce ČGS: Rejchrt 4 hlasy, Hep 2 hlasy, Doseděl 1 hlas. Vědeckým sekretářem byl zvolen Rejchrt.
3.       Předání vedení ES ČGS: Urban poděkoval dosavadnímu vedení ES ČGS za odvedenou práci a prezentoval své rámcové představy o fungování společnosti. Program pro volební období výboru bude zpracován do konce října a prezentován na plenární schůzi ČGS a v kongresových novinách během kongresu ČGS v Brně. Prezentaci v novinách zajistí prezident kongresu Hep. Zhotovením zápisu z jednání výboru byl pověřen Vítek.
4.       Finance ES ČGS: Urban požádal o předání účetnictví ES ČGS, bylo konstatováno, že ES ČGS nemá doposud účetnictví odděleno od ČGS, veškeré účetnictví doposud vede pokladník ČGS Líbalová. Dalším jednáním v problematice financování odborných aktivit sekce byli pověřeni Urban a Rejchrt.
5.       Endoskopické dny 2012: Doposud nebyla vybrána lokalita endoskopických dnů ani jejich termín. Jsou prověřovány některé lokality v jižních Čechách, pro úspěšný průběh akce je důležité technické zázemí a kapacita ubytování. Další organizační kroky budou provedeny ve spolupráci se společností Guarant, která dny doposud organizačně zajišťovala, kontakty byly předány novému vedení endoskopické sekce (kontaktní osoba Ingrid Vojteková). Rozhodnutí o lokalitě a termínu padne do konce listopadu 2011.
6.       Mezinárodní aktivity: ES ČGS doposud zajišťovala zasílání celkem 50 ks časopisu Endoscopy na pracoviště v ČR. Tuto aktivitu sponzorovaly firmy Medial a Arid (distributoři Cook). Výbor se jednomyslně shodl, že tyto vzdělávací aktivity jsou přínosné, Rejchrt navrhl zvážit místo předplatného přímo platbu za individuální členství v ESGE, jehož součástí je i zlevněné předplatné časopisu Endoscopy. Dalším jednáním s uvedenými firmami o této podpoře byl pověřen Hep
7.       Schůze výboru: Urban navrhl 4 standardní schůze výboru za rok v následujících městech: Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava. Návrh byl schválen, termíny schůzí budou dle aktuálních možností koordinovány s termíny významných endoskopických akcí v těchto městech a budou určeny do konce roku 2011. Většina pracovní komunikace mezi členy výboru bude probíhat elektronickou cestou.
 
 
Zapsal: Petr Vítek
Zkontroloval: Ondřej Urban