Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ES ČGS 2011 Zápis ze zasedání výboru Endoskopické sekce ČGS 23.2.2012

Zápis ze zasedání výboru Endoskopické sekce ČGS 23.2.2012

11.3.2012, Petr Vítek

Výbor Endoskopické sekce ČGS jednal v únoru v Hradci Králové

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ENDOSKOPICKÉ SEKCE České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (ES ČGS)

Místo zasedání: Endoskopické pracoviště II. Interní kliniky, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové
Datum: 23.2.2012, 16:00
Přítomní členové výboru (bez titulů):  Marcela Kopáčová, Stanislav Rejchrt, Ondřej Urban, Petr Vítek
Omluveni: Aleš Hep, Josef Doseděl, Radan Keil
Projednané body:
 
1.      Prezentace nového loga ES ČGS: Vítek prezentoval grafický návrh nového loga ESČGS. Logo symbolizuje průřez endoskopem, který je obkroužen názvem ES ČGS, analogicky jako v případě ČGS. Návrh byl schválen všemi přítomnými členy výboru – pro 4, proti 0. Použití loga je vázáno na souhlas předsedy nebo vědeckého sekretáře ES ČGS.
2.      Prezentace struktury webových stránek ES ČGS: Vítek předvedl návrh grafického ztvárnění webových stránek i publikační systém. Stránky se zatím vytvářejí na testovací doméně, zkušební spuštění na doméně www.endoskopiste.cz bude v polovině března 2012. Výbor vyjádřil souhlas se strukturou i vzhledem stránek a uložil Vítkovi pokračovat v práci v této oblasti. Urban byl pověřen demonstrací stránek na nejbližší schůzi výboru ČGS a žádostí o propojení na web ČGS.
3.      Redakční rada webových stránek: Na základě návrhů členů výboru ESČGS, zaslaných po předchozí výzvě předsedovi Urbanovi byla jmenována redakční rada (RR) webu ve složení: Petr Vítek, Stanislav Rejchrt, Ondřej Urban, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Jiří Cyrany, Ilja Tachecí, Jan Martínek, Filip Závada, Jiří Stehlík, Martin Kliment, Přemysl Falt, Tomáš Vaňásek, Martin Liberda, Marcela Kopáčová, Jan Gregar, Štěpán Suchánek, Petr Fojtík, Martin Bortlík, Tomáš Hucl, Vladimír Kojecký. Redakční rada je otevřená dalším zájemcům, kteří budou průběžně oslovování. Všichni členové RR obdrží jmenovací dekret od předsedy ESČGS. RR začne pracovat okamžitě se spuštěním stránek. První schůzka členů RR je plánována na 34. Českých a Slovenských endoskopických dnech.
4.      34. České a Slovenské endoskopické dny 2012: Kopáčová a Rejchrt informovali výbor o dosavadní organizaci Českých a Slovenských endoskopických dnů. Akce bude dvoudenní (14. a 15. 6. 2012), jsou plánovány živé endoskopické přenosy, zahraničním hostem bude Lars Aabakken. Organizaci zajišťuje firma Guarant. V současné době probíhají jednání o sponzoringu s jednotlivými firmami, do konce března by měla být konečná představa o rozpočtu celé akce. Byl spuštěn web akce http://www.endoskopickedny2012.cz pro on-line registraci i zasílání abstrakt.
5.      Kultivace sazebníku: Urban byl požádán předsedou ČGS Špičákem, aby se zapojil do práce ČGS na kultivaci sazebníku MZČR. Výbor s tímto vyslovil souhlas, určitý problém představuje malé množství času. Urban navštíví osobně dr. Líbalovou z vyjednávacího týmu a projedná konkrétní kroky.
6.      Odborná činnost: V časopise ČSGH byla otevřena sekce videokazuistik. Výbor vyzývá členy k aktivnímuzapojení. Po dohodě předsedy ČGS prof. Špičáka a předsedy ES ČGS byla sekci svěřena organizace sympozia „ Kolonoskopie“ na podzimních postgraduálních dnech v Karlových Varech.   
7.      Další jednání: Další jednání výboru ES ČGS se bude konat v druhém čtvrtletí 2012. Místo a čas budou upřesněny.
 
Zapsal: Petr Vítek
Zkontroloval: Ondřej Urban