Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezyCT + MRI + RTG

CT + MRI + RTG

28. 07. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

50-letá žena bylo došetřována pro tlaky v epigastriu a dyspeptické obtíže. Na sonografii břicha bylo popsáno hypoechogenní oválné ložisko velikosti 60x50 mm v epigastriu související s levým jaterním lalokem (Obr.1). Při gastroskopickém vyšetření byl patrný útlak těla žaludku na velkém zakřivení, jinak byla sliznice s normálním nálezem (Obr. 2, 3). Následné CT vyšetřen…

19. 06. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

70- letý muž užívající antikoagulační terapii (Warfarin) byl vyšetřen pro několik dní trvající neurčité pocity slabosti a zhoršení kognitivních funkcí. Byla zvažována diagnóza cévní mozkové příhody – dle CT mozku byla popsána suspektní čerstvá ischemie vlevo okcipitálně, dále pak byla zjištěna mikrocytární anemie s hemoglobinem 82 g/l a hematom na kůži v pravém mezogastriu…

25. 08. 2010 | Ondřej Zela

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Při ultrasonografickém vyšetření je patrná objemná solidní heteroechogenní expanze obou nadledvin bilaterálně s centrální anechogenitou velikosti až 10x5 cm, dále solidní ložisko jater, ascites a objemný pravostranný fluidothorax. RTG snímek plic a CT verifikuje rozsáhlý centrální tumor pravé plíce.Nadledviny jsou častou lokalitou metastáz primárních tumorů plic. Obvykle bývají post…

23. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sigmoideovesikální píštěl

Sigmoideovesikální píštěl

Pacient byl došetřován pro dysurické obtíže a nález stolice v moči. Při kolonoskopickém vyšetření byl v sigmatu nalezen exulcerovaný tumor dále neprůchodný pro endoskop (Obr. 1), histologicky středně diferencovaný adenokarcinom, v orální části tumoru bylo patrné ústí píštěle (Obr. 2). Na CT břicha popsáno rozsáhlé stenozující tumorozní postižení sigmatu s výrazným prorůstá…

02. 01. 2010 | Cyril Vojtek

Peliosis hepatis

Peliosis hepatis

Žena ve věku 22 let, několik let užívající perorální kontraceptiva. Náhodně na UZ na jiném pracovišti nalezeno několik ložisek jater nejasného vzhledu, doporučeno MR vyš.Magnetická rezonance: Na MR 3 ložiska velikosti 20-40mm, všechny stejného charakteru, T1 iso až hyperintenzní, T2 mírně hyperintenzní. V arteriální a venózní fázi hypervaskularizované ložiska (obr. peliosis-mr-…

10. 07. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Spinocelulární karcinom jícnu

Spinocelulární karcinom jícnu

U 73-letého kachektického pacienta došetřovaného pro dysfagii a váhový úbytek byl při gastroskopickém vyšetření nalezen exulcerovaný tumor v 35 cm od řezáků neprůchodný pro endoskop (obr.1). Bylo doplněno CT vyšetření (obr.2). Pomocí nosního endoskopu byla zavedena tenká nasojejunální sonda k výživě (obr.3, retroflexe). Po bužiové dilataci stenózy na 9 mm byl zaveden povlečený metal…

14. 05. 2009 | Petr Vítek

Mucinózní cystadenom těla pankreatu

Mucinózní cystadenom těla pankreatu

28-letá pacientka byla vyšetřena pro narůstající rezistenci v epigastriu. Dle sonografie, EUS a CT cystické ložisko těla pankreatu, při aspiraci pozitivita mucinu a CEA.

31. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Biliární ileus

Biliární ileus

Biliární ileus - Rieglerova trias: aerobilie, dilatace střevních kliček, ektopický konkrement

08. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Hepatikolithiáza

Hepatikolithiáza

Hepatikolithiáza na CT. CT narozdíl od ultrasonografie zobrazí pouze dilataci intrahepatálních žlučovodů, ne samotnou lithiázu.