Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy CT + MRI + RTG MRI Peliosis hepatis

Peliosis hepatis

2.1.2010, Cyril Vojtek

Žena ve věku 22 let, několik let užívající perorální kontraceptiva. Náhodně na UZ na jiném pracovišti nalezeno několik ložisek jater nejasného vzhledu, doporučeno MR vyš.

Magnetická rezonance: Na MR 3 ložiska velikosti 20-40mm, všechny stejného charakteru, T1 iso až hyperintenzní, T2 mírně hyperintenzní. V arteriální a venózní fázi hypervaskularizované ložiska (obr. peliosis-mr-postkontrastni-30s.jpg a peliosis-mr-postkontrastni-60s.jpg), s výrazným wash-outem po 5min. (peliosis-mr-postkontrastni-5min.jpg). Sytící se kompletní pseudokapsula kolem ložisek. V hepatospecifické fázi bez akumulace hepatospecifické k.l. – neobsahuje hepatocyty(peliosis-mr-postkontrastni-hepatospecificka.jpg) Steatoza jater - podle ztráty signálu jaterního parenchymu na gradient-echové sekvenci v opp-phase ve srovnání s in-phase (peliosis-mr-GE-opp-phase.jpg a peliosis-mr-GE-in-phase.jpg). Ve steatotickém terénu ložiska vyniknou v opp-phase. 

Dif. dg.  adenomatoza, HCC, hypervaskularizované metastázy, doporučena biopsie.

Nejdříve biopsie pod UZ kontrolou - neprůkazná. 

Dynamické CT jater + biopsie: Na CT 3 objemné ložiska 20-40mm a několik drobných obdobného charakteru, hypervaskularizované ložiska s wash-outem a sytící se pseudokapsulou(viz peliosis-ct-....jpg). 

Výsledek biopsie - peliosis hepatis.

Peliosis hepatis: vzácné benigní onemocnění jaterního parenchymu charakteristické dilatací sinusoidů s přítomností krví naplněných lakunárních prostor v játrech, bez endoteliální výstelky. Peliosis hepatis se může vyskytovat v jaterních nádorech zahrnujících adenomy a hepatocelulární karcinomy
Patogeneze je nejistá, existuje několik teorií vzniku léze: obstrukce odtoku krve na sinusoidální úrovni, hepatocelulární nekroza vedoucí k vytvoření krví naplněných lakunárních prostor, dilatace systému centrální žíly jaterního lobulu, léze sinusoidální bariéry
Etiologie: chronické choroby jako AIDS, TBC, malignity, anabolické steroidy, kortikosteroidy, tamoxifen, perorální kontraceptiva, dietylstilbestrol, azathioprine, po transplantaci (ledviny, srdce),expozice PVC, arzén, thorium, vrozené AV malformace
Epidemiologie: vzácná jednotka, zvyšující se podíl bakteriálních pelioz u imunokompromitovaných osob (AIDS), od plodu (vzácné) do dospělosti, muži a ženy stejný výskyt
Klinika: převážně asymptomatické, hepatomegalie, portální hypertenze, ascites 
Vývoj, prognóza a komplikace: regrese po přerušení inicující noxy, pseudotumorozní nebo hemoragická evoluce, selhání jater, cholestáza, portální hypertenze, ruptura léze a jater vedoucí k šoku
Léčba - přerušení inicující noxy (vysazení anabolických steroidů, perorální kontraceptiv atd.), chirurgická resekce, spontání regrese (vzácné), antibiotická terapie (u AIDS a bakteriální etiologie)
Zobrazovací metody: 
UZ          - ve steatotickém terénu homogenní hypoechogenní léze nebo heteogenní hypoechogenní léze v případě prokrvácené léze
- hyperechogenní léze v normálních játrech
CT        - nativně hypodenzní vícečetné ložiska
- obraz závisí na velikosti léze, přítomnosti event. trombu v lézi
- větší léze často kopírují sycením krev (přímé napojení na sinusoidy a krevní oběh)
- trombotizované bez sycení, okrajové nebo centrální nodulární sycení v arteriální fázi, může být centrifugální i centripetální sycení v portální fázi
MR         - T1 a T2 signál variabilní v závislosti na přítomnosti trombu, u netrombotizovaných lézí T1 hypointenzní a T2 hyperintenzní,  v přítomnosti degranačních hemoragických produktů T1 i T2 hyperintenzní, postkontrastně variabilní sycení - centripetální i centrifugální, nodulární (viz CT)