Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezyendosonografie

Endosonografie

22. 07. 2012 | Ondřej Urban

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

Sedmdesátidvouletá nemocná byla vyšetřena endosonograficky pro laboratorní nález cholestázy a mírnou dilataci d. choledochus při sonografii. Nález na žlučníku byl popsán jako negativní.

19. 03. 2012 | Josef Chalupa

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Pacientka ve věku 82 let byla vyšetřována pro týden trvající bolesti břicha a následný vznik ikteru.Dle sonografie břicha byla nalezena cholecystolitiáza, dilatace choledochu i pankreatického vývodu. Při ERCP pak bylo nalezeno široce dilatované ústí pankreatického vývodu (Obrázek 1+2), d. choledochus se nepodařilo kanylovat. Během hospitalizace došlo ke spontánnímu ústupu&…

30. 04. 2011 | Ondřej Urban

Jak rychle roste karcinom pankreatu?

Jak rychle roste karcinom pankreatu?

73-letý muž měl endosonograficky diagnostikován tumor hlavy pankreatu.Rozsah onemocnění je viditelný na endosonografickém snímku - průměr tumoru 15,1mm, objem 1801mm3.Nemocný váhal s operačním řešením.Kontrolní endosonografie po 2 měsících (přesně po 71 dnech) ukázala již ložisko o průměru 20,9mm, objem 4773mm3.Nemocný byl následně úspěšně operován, pooperační staging T2N0M0, h…

27. 03. 2011 | Ondřej Urban

Adenokarcinom žlučových cest zobrazený pomoci intraduktální endosonografie

Adenokarcinom žlučových cest zobrazený pomoci intraduktální endosonografie

Diferenciální diagnostika stenosy extrahepatálních  žlučových cest může být obtížná. Důležité je využití standardních zobrazovacích metod jako jsou abdominální ultrasonografie, CT, MR(MRCP), ERCP a EUS. Za standardní je možné považovat rovněž cytologické (brushing) a histologické (biopsie) vyšetření, jejichž senzitivita je však nízká.V některých případech je  přínosná intr…

20. 02. 2011 | Ondřej Urban

Mirriziho syndrom zobrazený pomocí vysokofrekvenční intraduktální endosonografie (IDUS)

Mirriziho syndrom zobrazený pomocí vysokofrekvenční intraduktální endosonografie (IDUS)

62 letý nemocný byl odeslán k intraduktální endosonografii pro nejasnou stenosu středního choledochu. Žlučník bez lithiasy.Vyšetření bylo provedeno katétrovou ultrazvukovou minisondou s frekvencí 20 MHz. Sonda byla zavedena do žlučových cest pracovním kanálem terapeutického duodenoskopu po vodiči. V centrální části obrázků vidíme sondu zavedenou v d. choledochus, který má …

21. 11. 2010 | Ondřej Urban

Autoimunní pankreatitida - EUS obraz

Autoimunní pankreatitida - EUS obraz

Endosonografický obraz autoimunní pankreatitidy před a po léčbě steroidy

04. 05. 2010 | Martin Kliment

Diagnostika aberantního pankreatu pomocí EUS-FNA

Diagnostika aberantního pankreatu pomocí EUS-FNA

22-letá pacientka bez závažnějšího onemocnění v předchorobí byla vyšetřována pro asi měsíc trvající recidivující bolesti epigastria. USG vyšetření břicha i malé pánve neodhalilo významnou patologii na zobrazených orgánech.Pacientka absolvovala ezofagogastroduodenoskopii s nálezem bulbitidy, chronické gastritidy a submukózního ložiska velké křiviny antra žaludku (Obrázek 1)…

25. 03. 2010 | Ondřej Urban

EUS obraz processus uncinatus pankreatu

EUS obraz processus uncinatus pankreatu

Šedesátiletá žena byla odeslána na EUS vyšetření pro podezření na ložiskový proces v processus uncinatus pankreatu dle transabdominální ultrasonografie. Na obrázku je zobrazen processus uncinatus pankreatu radiálním echoendoskopem z pozice v D2-3 duodena (stanice 1).  Je zřetelná  přibližně trojúhelníkovitá hypoechogenní oblast, odpovídající ventrálnímu segmentu. Dorsální …

01. 01. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Intraduktální papilární mucinozní neoplazie pankreatu

Intraduktální papilární mucinozní neoplazie pankreatu

 78 – letá polymorbidní pacientka přijatá pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu byla došetřována pro nález mikrocytární anemie. Dle sonografického vyšetření břicha byl popsán pankreas s dilatací d. Wirsungi - v hlavě 8 mm, v těle a kaudě podélný cystický útvar pokračující z dilatovaného d. Wirsungi (Obr. 1, 2).Pacientka byla odeslána k EUS do Vítkovické n…

15. 11. 2009 | Ondřej Urban

Endoskopická léčba walled-off pankreatické nekrózy

Endoskopická léčba walled-off pankreatické nekrózy

Walled- off pankreatická nekróza (WOPN) je komplikací akutní nekrotizující pankreatitidy. Je charakterizovaná přítomností ohraničené kolekce tekutiny s obsahem sekvestrů nekrotické tkáně. Ohrožuje nemocného lokálními komplikacemi a rizikem sekundární infekce a sepse.Tyto sekvestry nemusí být vždy dobře patrné na CT. Naopak kvalitního zobrazení můžeme dosáhnout pomocí endoskopic…

18. 10. 2009 | Josef Chalupa

Časný karcinom žaludku - endoskopie + EUS

Časný karcinom žaludku - endoskopie + EUS

80-letý nemocný byl vyšetřován pro anémii. Při gastroskopii nalezena vkleslá léze IIa+IIc mediogastricky v těle žaludku o velikosti 18mm.

28. 06. 2009 | Martin Kliment

Adenokarcinom těla žaludku s invazí do levého laloku jater

Adenokarcinom těla žaludku s invazí do levého laloku jater

Hypoechogenní ztluštění celé stěny žaludku s postižením všech vrstev, zcela vymizelá echostratifikace stěny; vymizelé interface hyperecho mezi tumorem a okrajem levého laloku jater spolu s chyběním na sobě nezávislých pohybů stěny žaludku a povrchu jater během vyšetření jsou známkami invaze do levého laloku. Zobrazení radiální sondou.Patologická celiakální lymfat…

01. 06. 2009 | Martin Kliment

Adenokarcinom hlavy pankreatu T1M0N0

Adenokarcinom hlavy pankreatu T1M0N0

EUS lineární sondou - FNA - cytologie

14. 05. 2009 | Ondřej Urban

EMR karcinoidu bulbu duodena

EMR karcinoidu bulbu duodena

Endoskopická slizniční resekce drobného karcinoidu v bulbu duodena