Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy endosonografie Adenokarcinom těla žaludku s invazí do levého laloku jater

Adenokarcinom těla žaludku s invazí do levého laloku jater

28.6.2009, Martin Kliment

Hypoechogenní ztluštění celé stěny žaludku s postižením všech vrstev, zcela vymizelá echostratifikace stěny; vymizelé interface hyperecho mezi tumorem a okrajem levého laloku jater spolu s chyběním na sobě nezávislých pohybů stěny žaludku a povrchu jater během vyšetření jsou známkami invaze do levého laloku. Zobrazení radiální sondou.

Patologická celiakální lymfatická uzlina o průměru 24 mm u pacienta s adenokarcinomem žaludku, přítomnost maligních buněk potvrzena cytolgickým vyšetřením, odběr proveden pomocí EUS-FNA. Jsou přítomné všechny 4 EUS známky maligního postižení LU: velikost nad 10 mm, ostře demarkované okraje, homogenní, hypoechogenní echotextura, kulovitý tvar LU. Zobrazení radiální sondou.