Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy endosonografie Endoskopická léčba walled-off pankreatické nekrózy

Endoskopická léčba walled-off pankreatické nekrózy

15.11.2009, Ondřej Urban

Walled- off pankreatická nekróza (WOPN) je komplikací akutní nekrotizující pankreatitidy. Je charakterizovaná přítomností ohraničené kolekce tekutiny s obsahem sekvestrů nekrotické tkáně. Ohrožuje nemocného lokálními komplikacemi a rizikem sekundární infekce a sepse.

Tyto sekvestry nemusí být vždy dobře patrné na CT. Naopak kvalitního zobrazení můžeme dosáhnout pomocí endoskopické ultrasonografie ( Obr. 1)., případně nukleární magnetické rezonance. V případě příznivé lokalizace  WOPN vzhledem k žaludku je možné pokusit se o endoskopické vybavení nekrózy ( Obr 2, 3, 4, 5), jak tomu bylo v případě našeho pacienta. Terapeutická endoskopie může v některých případech nahradit chirurgický nebo perkutánní výkon.