Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy endosonografie Intraduktální papilární mucinozní neoplazie pankreatu

Intraduktální papilární mucinozní neoplazie pankreatu

1.1.2010, Ivana Kajzrlíková

 

78 – letá polymorbidní pacientka přijatá pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu byla došetřována pro nález mikrocytární anemie. Dle sonografického vyšetření břicha byl popsán pankreas s dilatací d. Wirsungi - v hlavě 8 mm, v těle a kaudě podélný cystický útvar pokračující z dilatovaného d. Wirsungi (Obr. 1, 2).
Pacientka byla odeslána k EUS do Vítkovické nemocnice, v EUS obraze popsána dilatace d. Wirsungi v celé jeho délce a jeho cystické rozšíření rozměrů 25.6 x 19.3 mm v těle pankreatu (Obr. 3, 4), v diferenciální diagnostice na prvním místě zvažována intraduktální papilární mucinozní neoplazie z hlavního duktu. Na základě toho byla doplněna EUS-FNA (Obr. 5), při které aspirována čirá viskozní tekutina – mucin, na základě morfologických a EUS kritérií a on site cytologie potvrzena stanovená diagnóza a doporučena konzultace pankreatobiliárního chirurga. Dle definitivní cytologie buňky suspektní z malignity.
Intraduktální papilární mucinozní neoplazie (IPMN)  postihuje duktální systém pankreatu a může mít několik stupňů dysplazie, od low-grade dysplazie po invazivní karcinom. IPMN rozdělujeme na IPMN z hlavního vývodu a na IPMN z menších vývodů, které jsou méně agresivnější. U IPMN z hlavního vývodu je riziko malignity až 70%, proto by všichni pacienti schopni chirurgického výkonu měli podstoupit chirurgickou resekci.
U výše uvedené pacientky jsme však vzhledem k jejímu přání, věku a polymorbiditě operační řešení neindikovali a budeme ji nadále sledovat.
EUS Ondřej Urban, EUS-FNA Martin Kliment