Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

ERCP

27. 03. 2013 | Ondřej Urban

SpyGlass Direct Visualisation System – seznamte se

SpyGlass Direct Visualisation System – seznamte se

Metoda SpyGlass slouží k endoskopii žlučových cest a pankreatického vývodu. Umožnuje cílený odběr bioptických vzorků a lze jej využít k zacílení intraduktální litotripse rázovou vlnou ( EHL-elektrohydraulická litotripse) nebo laserovým paprskem.Řídící centrálu tvoří monitor, světelný zdroj, procesor a oplachová pumpa (obr 1). Vlastní endoskop (SpyScope) je složen ze zavádě…

27. 05. 2012 | Ondřej Urban

Cholangioskopicky navigovaná elektrohydraulická litotripse obtížné choledocholithiasy

Cholangioskopicky navigovaná elektrohydraulická litotripse obtížné choledocholithiasy

Prezentujeme případ 79 leté nemocné, u které byla diagnostikována obtížná choledocholithiasa. V minulosti byly provedeny 2 ERCP vyšetření zkušeným endoskopistou a stav bylo možné řešit pouze duodenobiliární drenáží plastovým stentem. V průběhu 3. ERCP jsme provedli cholangioskopii pomocí přístroje Spyglass. Po zobrazení konkrementu byla provedena elektrohydraulická litotripse pod zr…

19. 03. 2012 | Josef Chalupa

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Intraduktální mucin produkující tumor pankreatu

Pacientka ve věku 82 let byla vyšetřována pro týden trvající bolesti břicha a následný vznik ikteru.Dle sonografie břicha byla nalezena cholecystolitiáza, dilatace choledochu i pankreatického vývodu. Při ERCP pak bylo nalezeno široce dilatované ústí pankreatického vývodu (Obrázek 1+2), d. choledochus se nepodařilo kanylovat. Během hospitalizace došlo ke spontánnímu ústupu&…

16. 01. 2011 | Pavel Svoboda

Cystikolitiáza s recidivujícími biliárními kolikami

Cystikolitiáza s recidivujícími biliárními kolikami

38-letá pacientka prodělala CHCE pro symptomatickou cholecystolitiázu s kolikami v 7/2006. Od operace trvaly opakovaně bolesti pod POŽ spojené s elevací cholestatických enzymů.ERCP nebylo úspěšné, proto bylo provedeno CT břicha s nálezem dilatace d. cysticus a podezřením na možný konkrement v průběhu d. cysticus. V 5/2009 lety bylo vzhledem k trvajícím sympt…

18. 03. 2010 | Petr Vítek

Masivní krvácení z vředu uvnitř parapapilárního divertiklu D2 duodena

Masivní krvácení z vředu uvnitř parapapilárního divertiklu D2 duodena

Masivní krvácení u nemocného s antikoagulační a protidestičkovou léčbou.Krvácení z D2 duodena - prográdní pohled z gastroskopu a boční pohled z lateroskopu: Při kontrolní endoskopii patrné vytékající krvácení z divertiklu D2 duodena, uvnitř divertiklu patrné ústí choledochu (nemocný bez anamnézy papilosfinkterotomie) Po zavedení duodenobiliárn…

11. 10. 2009 | Petr Vítek

Pneumoretroperitoneum po papilosfinkterotomii

Pneumoretroperitoneum po papilosfinkterotomii

Perforační příhoda provází ERCP v 0,6% (1:160 výkonů). Periampulární perforaci při papilosfinkterotomii lze obvykle léčit konzervativně zavedením duodenobiliární drenáže a aplikací antibiotik. Nebezpečná je především nepoznaná perforace. Pro diagnózu malé perforace během výkonu je důležité především rozpoznat pneumoretroperitoneum.

29. 08. 2009 | Petr Vítek

Atypická lokalizace Vaterské papily

Atypická lokalizace Vaterské papily

Nemocný s anamnézou vředové choroby přijat pro biliární koliku, v laboratoři elevace cholestatických enzymů a bilirubinu, dle sonografie cholecystolitiáza a dilatace d. choledochus na 8mm.

10. 05. 2009 | Petr Vítek

Benigní stenóza levého hepatiku po pravostranné hemihepatektomii

Benigní stenóza levého hepatiku po pravostranné hemihepatektomii

Pacientka po pravostranné hemihepatektomii pro Caroliho chorobu přichází půl roku po operaci pro obstrukční ikterus.

19. 04. 2009 | Petr Vítek

Koagula v choledochu

Koagula v choledochu

Krvácení a obstrukční ikterus 3.den po papilosfinkterotomii a extrakci konkrementů, mnohočetné defekty v choledochu představují koagula.Řešeno endoskopickou hemostázou a přechodným zavedením plastového duodenobiliárního stentu.