Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezygastroskopie + enteroskopie

Gastroskopie + enteroskopie

27. 03. 2013 | Petr Vítek

Biopsie klíčovou dírkou

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózních tumorů.Celý článek naleznete ZDE.

21. 12. 2012 | Petr Vítek

První výkony POEM provedené v ČR

První výkony POEM provedené v ČR

Informace o prvních perorálních endoskopických myotomiích, provedených v České republice sděluje Jan Martínek v podrobné zprávě na webu ES ČGS zde.   

09. 09. 2012 | Petr Vítek

Objemný GIST žaludku s nízkým rizikem maligního chování

Objemný GIST žaludku s nízkým rizikem maligního chování

Prezentujeme případ 65-letého muže, který byl vyšetřován pro půl roku trvající váhový úbytek. Při sonografii břicha byl zjištěn rozsáhlý tumor levého subfrenia s četnými ložisky nekróz (obrázky 1, 2). Při gastroskopii byla nalezena zevní imprese na sliznici žaludku v oblasti velkého zakřivení a fornixu (obrázky 3, 4). Následná kolonoskopie neprokázala patologii tračníku. Při CT byl …

09. 01. 2012 | Petr Kovala

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Divertikl jícnu je vakovité vyklenutí stěny jícnu do periezofageálního prostoru. Zenkerův divertikl, též divertikl faryngoezofageální, je juxtasfinkterický a bývá zařazován mezi funkční poruchy jícnu.Etiopatogeneticky zpravidla bývá hodnocen jako pulsní/v důsledku zvýšení intraluminálního tlaku/, zvažuje se funkční porucha svěračů ,hypertonie a porucha koordinace peristaltiky.Anatomicky …

28. 12. 2011 | Petr Vítek

Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

S požitím cizích těles se můžeme setkat u dětí i dospělých. Endoskopická extrakce je preferovaným řešením ve většině případů. V naší kazuistice popisujeme případ nemocného s psychickou poruchou a požitím mnohočetných cizích těles.

19. 11. 2011 | Petr Vítek

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Pacientka s těžkou akutní pankreatitidou toxometabolické etiologie s časným rozvojem multiorgánového selhání byla hospitalizována na ARO. Během hospitalizace byl při umělé plicní ventilaci zjištěn výrazný únik vzduchu cestou nazogastrické sondy, který znemožňoval efektivní ventilaci. Při bronchoskopii a následné ezofagoskopii byl nalezen rozsáhlý tracheoezofageální defekt o dél…

13. 09. 2011 | Ondřej Urban

Endoskopická submukózní disekce karcinomu 0-Is v jícnu.

Endoskopická submukózní disekce karcinomu 0-Is v jícnu.

Prezentujeme případ adenokarcinomu jícnu v terénu Barrettova jícnu délky 12 cm. Endoskopický obraz imponoval jako pokročilý karcinom polypoidního typu o průměru 20 mm. Při rutinním endosonografickém stagingu zobrazena slizniční neoplázie. Proto jsme přistoupili k ESD pomocí nástroje flush-knife. Vybaven resekát o průměru 25 mm. Výkon proběhl bez komplikací. Histologicky dobře d…

30. 08. 2011 | Ondřej Urban

Nahradí narrow band imaging chromoendoskopii?

Nahradí narrow band imaging chromoendoskopii?

Metoda NBI má ambici nahradit klasickou chromodiagnostiku. Zastánci NBI hovoří o chromodiagnostice bez použití barvy. Je to jistě lákavá představa, jelikož jedno stlačení knoflíku je snazší, než zavedení sprejové kanyly a použití barvy. Ceny technologií ponechme stranou. Domnívám se, že přinejmenším v některých lokalizacích nelze klasickou chromodiagnostiku metodou NBI nahradit…

15. 07. 2011 | Jiří Laštůvka

Retinované stenty po endoskopické pseudocystogastrostomii

Retinované stenty po endoskopické pseudocystogastrostomii

U 62letého pacienta s chronickou pankreatitidou byla v roce 2006 provedena endoskopická pseudocystogastrostomie. V roce 2011 přichází pro občasné bolesti v oblasti epigastria. Při gastroskopii zjištěny 2 plastové stenty double-pigtail dislokované z větší části do žaludku, zachycené za sebou pigtaily (obr.1), distální stent byl zaveden do bulbu (obr.2), jeden pigt…

01. 07. 2011 | Petr Fojtík

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Achalasie jícnu je považována za stav ze zvýšeným rizikem vzniku karcinomu jícnu.Uvádíme příklad pacienta, který byl veden s diagnózou achalasie po dobu 10 let, dříve s dobrou tolerancí tekuté i kašovité stravy. Nemocný byl pro progredující dysfagii odeslán k balónkové dilataci. Bylo provedeno první sezení pneumatické dilatace na 20 mm balónkem Rigiflex pro obavu z perfora…

12. 05. 2011 | Pavel Řeha

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

20-letý muž podstoupil ezofagogastroskopické vyšetření pro přibližně 2 roky progredující poruchu polykání a pocit váznutí sousta v jícnu. Při vyšetření byla nalezena velká kulovitá prominence stenozující jícen s dilatací jícnu nad prominencí (Obr. 1,2) a jícnovými varixy pod prominencí (Obr. 3). Bylo vysloveno podezření na submukózní tumor či extramurální útlak jícnu. CT hrudní…

27. 03. 2011 | Petr Vítek

Paliativní implantace duodenálního stentu u tumoru hlavy pankreatu

Paliativní implantace duodenálního stentu u tumoru hlavy pankreatu

80-letý muž s diagnózou inoperabilního karcinomu pankreatu a anamnézou implantace metalického duodenobiliárního stentu pro maligní stenózu choledochu 3 měsíce před hospitalizací byl přijat pro týden trvající nechutenství a zvracení. Při gastroskopickém vyšetření byla nalezena těsná tumorózní stenóza zasahující do bulbu duodena neprůchodná pro endoskop a stagnace žaludečního obs…

15. 01. 2011 | Petr Vítek

Organizované koagulum jícnu po transezofageální echokardiografii

Organizované koagulum jícnu po transezofageální echokardiografii

78-letá pacientka byla vyšetřována pro anémii. Při gastroskopii byl těsně pod horním jícnovým svěračem nalezen bělavý polypoidní útvar o délce cca 4cm pevně adherující v orální části k sliznici jícnu. Vzhledem k antikoagulační terapii s INR 3,2 neprovedena klešťová biopsie a pacientka převedena na LMWH. Při kontrolní gastroskopii po sedmi dnech byl v jícnu z…

26. 12. 2010 | Jan Martínek

Cronkhite-Canada syndrom

Cronkhite-Canada syndrom

Odkaz na naši kazuistiku tohoto velmi vzácného onemocnění publikovanou v časopise Endoscopy:

26. 12. 2010 | Ondřej Urban

Vaňkův tumor žaludku

Vaňkův tumor žaludku

72-letá nemocná byla endoskopována  pro melénu. V antru žaludku byl  nalezen submukózní tumor o průměru 15 mm s ulcerací. Po stabilizaci stavu bylo provedeno EUS vyšetření radiálním echoendoskopem. Zobrazena homogenní hypoechogení expanze v III. EUS vrstvě ( submukóza) fokálně zasahující do I.a II. EUS vrstvy ( mukóza). Byla provedena endoskopická …

1 | 2 | 3 | 4