Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezygastroskopie + enteroskopie

Gastroskopie + enteroskopie

26. 12. 2010 | Petr Vítek

Spinocelulární karcinom jícnu

Spinocelulární karcinom jícnu

Endoskopický obraz pokročilého karcinomu jícnu - vcelku nenápadná léze v hrudním jícnu.

08. 12. 2010 | Petr Vítek

Cameronovy ulcerace

Cameronovy ulcerace

Cameronovy ulcerace byly poprvé popsány v roce 1986 Cameronem a Higginsem u nemocných s hiátovou hernií a sideropenickou anémií. Jedná se o lineární eroze až ulcerace na vrcholcích žaludečních řas v oblasti krčku hernie v úrovni bráničního hiátu, které jsou přítomny u 5% nemocných s hiátovou hernií. Etiologicky se zvažuje kombinace m…

21. 11. 2010 | Petr Vítek

Jejunokolická píštěl jako komplikace Crohnovy choroby

Jejunokolická píštěl jako komplikace Crohnovy choroby

Muž ve věku 47 let byl vyšetřen ambulantním gastroenterologem pro bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek. Při gastroskopii byl nález enormě dilatovaného žaludku s pylorostenózou s ulceracemi. Konzervativní terapie PPI včetně hospitalizace s parenterální výživou nebyla úspěšná, H. pylori nebyl prokázán.Nemocný byl indikován k operačnímu výkonu – resekci žaludku typu Bilro…

30. 09. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Velkobuněčný B lymfom střeva

Velkobuněčný B lymfom střeva

70-letý pacient byl došetřován pro dyspepsie a epigastralgie. Při gastroskopickém vyšetření byly v D2 a D3 duodena popsány četné plošené exulcerované útvary velikosti kolem 3-4 cm, které byly opakovaně bioptovány (Obr.  1-4). Diferenciálně diagnosticky byla zvažována možnost lymfomu či jiného neepiteliálního tumoru. Bylo doplněno i kolonoskopické vyšetření , kde byl n…

18. 06. 2010 | Ondřej Urban

Ektopický varix jako překážka ESD adenomu žaludku

Ektopický varix jako překážka ESD adenomu žaludku

Adenom žaludku, původně indikován k ESD. Endosonografie minisondou ukazuje, že v submukóze je anechogenní vinutá struktura. Sliznice je v EUS obraze intaktní. Při následném radiálním EUS byl ve struktuře zachycen barevným mapováním signál. Jedná se tedy zřejmě o cévní anomálii, nejspíše ektopický varix (IGV). Vzhledem k nálezu a riziku krvácení bylo od endos…

15. 06. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Snesení přisedlého koagula

Snesení přisedlého koagula

Pacient s hematemezou po synkopě byl odeslán k akutnímu gastroskopickému vyšetření. Při vyšetřením byla v jícnu i v žaludku patrná čerstvá krev a koagula (Obr. 1), zdrojem krvácení byl vřed na angulární řase žaludku s aktivním krvácením, po opichu ředěným adrenalinem (Obr. 2) již krvácení nepokračovalo.Druhý den byla provedena second-look gastroskopie, na angulár…

02. 06. 2010 | Josef Chalupa

GIST žaludku

GIST žaludku

Pacientka ve věku 53 let byla vyšetřena gastroskopicky pro melénu. Při endoskopii byl mediogastricky nalezen submukózní tumor s dvěmi ulceracemi, biopticky byl potvzen GIST.Nemocná byla léčena laparoskopickou resekcí tumoru.

21. 03. 2010 | Petr Vítek

Uvíznutí enterokapsle v hypofaryngu - raritní komplikace kapslové endoskopie

Uvíznutí enterokapsle v hypofaryngu - raritní komplikace kapslové endoskopie

U 80-letého nemocného byla provedena kapslová enteroskopie z indikace obscure occult gastrointestinal bleeding.Po polknutí enterokapsle došlo k její retenci nad horním jícnovým svěračem, nemocný měl pouze minimální symptomy. Na základě trvající retence bylo po 90 minutách provedeno gastroskopické vyšetření. Endoskop nejprve pronikll až do žaludku paralelně vedle kapsle a následně by…

18. 03. 2010 | Petr Vítek

Masivní krvácení z vředu uvnitř parapapilárního divertiklu D2 duodena

Masivní krvácení z vředu uvnitř parapapilárního divertiklu D2 duodena

Masivní krvácení u nemocného s antikoagulační a protidestičkovou léčbou.Krvácení z D2 duodena - prográdní pohled z gastroskopu a boční pohled z lateroskopu: Při kontrolní endoskopii patrné vytékající krvácení z divertiklu D2 duodena, uvnitř divertiklu patrné ústí choledochu (nemocný bez anamnézy papilosfinkterotomie) Po zavedení duodenobiliárn…

15. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Krvácení z vředu bulbu duodena Forrest Ia - endoskopická hemostáza

Krvácení z vředu bulbu duodena Forrest Ia - endoskopická hemostáza

Při akutní gastroskopii pro melénu byl na zadní stěně bulbu duodena nalezen vřed s vystřikujícím krvácením Forrest Ia (Obr. 1,2,3). Po opichu ředěným adrenalinem s fyziologickým roztokem 1:10000 - postupně celkem 20ml - krvácení dále pokračuje. Proto postupně nasazeny dva endoklipy Resolution Boston Scientific (Obr. 4). Po nasazení prvního endoklipu je stále patrné pokračující krvácení (…

10. 02. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Endoskopické paliativní řešení recidivy adenokarcinomu v ezofagojejunoanastomóze

Endoskopické paliativní řešení recidivy adenokarcinomu v ezofagojejunoanastomóze

Pacient po gastrektomii pro karcinom před 7 lety byl hospitalizovaný pro zhoršení stavu, recidivující zvracení, váhový úbytek 15 kg za měsíc. Dle RTG pasáže jícnem patrná těsná stenóza anastomózy distálního jícnu a jejuna makroskopicky spíše benigního charakteru.Proto byl zaveden centrální žilní katetr, zahájena parenterální výživa a doplněna gastroskopie s nálezem těsné s…

08. 01. 2010 | Petr Vítek

Eosinofilní ezofagitida

Eosinofilní ezofagitida

Eosinofilní ezofagitida patří mezi klinické jednotky, které jsou v běžné praxi u dospělých zjišťovány poměrně vzácně. Pro toto onemocnění je typický endoskopický obraz s podélnými brázdami, mukózními prstenci a zvýšenou fragilitou sliznice. Typická je anamnéza recidivujících uvíznutí bolusu potravy v jícnu

05. 12. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Pneumatická dilatace benigní stenózy jícnu

Pneumatická dilatace benigní stenózy jícnu

74 – letý muž po recidivujících peptických stenózách hrudního a terminálního jícnu (biopsie bez průkazu eosinofilní ezofagitidy), poslední pneumatická dilatace 9/2008, nyní bez dysfagických obtíží, přichází ke kontrolnímu vyšetření. Při gastroskopii jsou 30 cm od řezáků patrné vícečetné blanité stenózy neprůchodné pro endoskop (Obr. 1), byl zaveden dilatační balón CRE Boston Scientific (Obr. …

10. 11. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Fundoplikace

Fundoplikace

Pacientka po fundoplikaci v roce 2000 a po reoperaci pro rozvolnění manžety v roce 2002. Při gastroskopickém vyšetření v inverzi obraz intaktní manžety.

29. 10. 2009 | Petr Vítek

Překvapivý nález v biopsii z ezofagojejunoanastomózy

Překvapivý nález v biopsii z ezofagojejunoanastomózy

60-letý nemocný byl sledován 40 měsíců po totální gastrektomii pro adenokarcinom žaludku.

1 | 2 | 3 | 4