Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezygastroskopie + enteroskopie

Gastroskopie + enteroskopie

29. 10. 2009 | Petr Vítek

Brunnerom bulbu duodena

Brunnerom bulbu duodena

52-letý muž byl endoskopicky vyšetřen pro pyrosu. Při endoskopickém vyšetření byla kromě refluxní ezofagitidy nalezena plochá léze IIa+IIc s drobnou erozí v oblasti bulbu duodena.

18. 10. 2009 | Josef Chalupa

Časný karcinom žaludku - endoskopie + EUS

Časný karcinom žaludku - endoskopie + EUS

80-letý nemocný byl vyšetřován pro anémii. Při gastroskopii nalezena vkleslá léze IIa+IIc mediogastricky v těle žaludku o velikosti 18mm.

01. 10. 2009 | Rostislav Kotásek

Primární T-lymfom jícnu

Primární T-lymfom jícnu

73letý pacient byl vyšetřován pro nejasné krvácení z GIT. Při gastroskopii byla nalezena stenosa jícnu v rozsahu 20 - 40 cm za řezáky s dilatací slizničních cév a ložisky nenabarvené sliznice při chromodiagnostice Lugolovým roztokem. Endosonografické vyšetření prokázalo hypoechogenní ztluštění stěny distálního a středního jícnu na šírku 11 mm v úrovni II. echovrstvy …

15. 08. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Ligace jícnových varixů

Ligace jícnových varixů

U pacienta s jaterní cirhózou se sonografickými známkami portální hypertenze byla provedena gastroskopie s nálezem velkých jícnových varixů ve střední a dolní třetině jícnu. V anamnéze bylo již proběhlé krvácení z varixů před lety. Následně byla provedena ligace s pomocí nástavce Six Shooter Cook, postupně naloženo všech 6 kroužků na varixy jícnu.

05. 08. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Otiskové ulcerace bulbu duodena

Otiskové ulcerace bulbu duodena

Otiskové ulcerace na přední a zadní stěně bulbu duodena Forrest III

05. 08. 2009 | Petr Vítek

Využití tenkého transnazálního endoskopu u stenóz jícnu

Využití tenkého transnazálního endoskopu u stenóz jícnu

Muž 48 let, vyšetřován pro dysfagii, běžná gastroskopie neúspěšná pro spasmus či stenózu horního ezofageálního svěrače. Dle CT naléhavé podezření na tumor těsně pod Killiánovým svěračem. Indikován k transnasální endoskopii, při které nalezen stenozující tumor o délce 6cm, těsně průchodný pro tenký endoskop, odebrány mnohočetné biopsie ze stenózy. Histologicky potvrzen středně diferencova…

10. 07. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Spinocelulární karcinom jícnu

Spinocelulární karcinom jícnu

U 73-letého kachektického pacienta došetřovaného pro dysfagii a váhový úbytek byl při gastroskopickém vyšetření nalezen exulcerovaný tumor v 35 cm od řezáků neprůchodný pro endoskop (obr.1). Bylo doplněno CT vyšetření (obr.2). Pomocí nosního endoskopu byla zavedena tenká nasojejunální sonda k výživě (obr.3, retroflexe). Po bužiové dilataci stenózy na 9 mm byl zaveden povlečený metal…

09. 07. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Vřed antra žaludku

Vřed antra žaludku

Rozsáhlý vřed antra žaludku na malém zakřivení Forrest III. Vřed H.p. negativní, etiologicky se na něm podílel abusus NSA. Endoskopicky nejsou známky malignity - okraje pravidelné se sliznicí makroskopicky normálního vzhledu.

19. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Vřed bulbu duodena

Vřed bulbu duodena

Rozsáhlý vřed na přední stěně bulbu duodena Forrest IIb

09. 06. 2009 | Petr Vítek

GAVE - Gastric Antral Vascular Ectasia

GAVE - Gastric Antral Vascular Ectasia

neboli také melounovitý žaludek (watermelon stomach) je endoskopickou jednotkou, která obvykle provází portální hypertenzi. Je charakterizována dilatovanými slizničními kapilárami a venulami, které jsou typicky přítomny v prepyloru a antru. Klinickým projevem jsou akutní či chronické krevní ztráty.

27. 05. 2009 | Petr Fojtík

Osler-Weber-Rendu syndrom

Osler-Weber-Rendu syndrom

Endoskopický obraz teleangiektazií žaludku, různých velikostí od 3 do 8 mm, s provedeným ošetřením argonplasmakoagulací.

13. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Cameronův vřed

Cameronův vřed

Na obrázku vidíme Cameronův vřed v krčku axiální hiátové hernie (v retroflexi). Dle literatury se Cameronův vřed vyskytuje u 5.2% pacientů s hiátovou hernií a výskyt vředu se zdá být závislý na velikosti hernie.

06. 05. 2009 | Petr Vítek

Černý jícen

Černý jícen

Černý jícen odpovídá endoskopickému nálezu nekrózy sliznice a submukózy jícnu bez anamnézy kaustického poranění. Může provázet řadu kritických stavů s vysokou mortalitou.

05. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Žaludeční varixy

Žaludeční varixy

Nález žaludečních varixů při prehepatální portální hypertenzi (trombóza levé větve v. portae)

05. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Kandidóza jícnu

Kandidóza jícnu

Endoskopický obraz těžké kandidózy jícnu u pacienta s recentním dekompenzovaným diabetem mellitem

1 | 2 | 3 | 4