Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Žaludek

27. 03. 2013 | Petr Vítek

Biopsie klíčovou dírkou

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózních tumorů.Celý článek naleznete ZDE.

28. 12. 2011 | Petr Vítek

Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

Endoskopická extrakce vícečetných cizích těles ze žaludku

S požitím cizích těles se můžeme setkat u dětí i dospělých. Endoskopická extrakce je preferovaným řešením ve většině případů. V naší kazuistice popisujeme případ nemocného s psychickou poruchou a požitím mnohočetných cizích těles.

28. 07. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

50-letá žena bylo došetřována pro tlaky v epigastriu a dyspeptické obtíže. Na sonografii břicha bylo popsáno hypoechogenní oválné ložisko velikosti 60x50 mm v epigastriu související s levým jaterním lalokem (Obr.1). Při gastroskopickém vyšetření byl patrný útlak těla žaludku na velkém zakřivení, jinak byla sliznice s normálním nálezem (Obr. 2, 3). Následné CT vyšetřen…

15. 07. 2011 | Jiří Laštůvka

Retinované stenty po endoskopické pseudocystogastrostomii

Retinované stenty po endoskopické pseudocystogastrostomii

U 62letého pacienta s chronickou pankreatitidou byla v roce 2006 provedena endoskopická pseudocystogastrostomie. V roce 2011 přichází pro občasné bolesti v oblasti epigastria. Při gastroskopii zjištěny 2 plastové stenty double-pigtail dislokované z větší části do žaludku, zachycené za sebou pigtaily (obr.1), distální stent byl zaveden do bulbu (obr.2), jeden pigt…

26. 12. 2010 | Ondřej Urban

Vaňkův tumor žaludku

Vaňkův tumor žaludku

72-letá nemocná byla endoskopována  pro melénu. V antru žaludku byl  nalezen submukózní tumor o průměru 15 mm s ulcerací. Po stabilizaci stavu bylo provedeno EUS vyšetření radiálním echoendoskopem. Zobrazena homogenní hypoechogení expanze v III. EUS vrstvě ( submukóza) fokálně zasahující do I.a II. EUS vrstvy ( mukóza). Byla provedena endoskopická …

08. 12. 2010 | Petr Vítek

Cameronovy ulcerace

Cameronovy ulcerace

Cameronovy ulcerace byly poprvé popsány v roce 1986 Cameronem a Higginsem u nemocných s hiátovou hernií a sideropenickou anémií. Jedná se o lineární eroze až ulcerace na vrcholcích žaludečních řas v oblasti krčku hernie v úrovni bráničního hiátu, které jsou přítomny u 5% nemocných s hiátovou hernií. Etiologicky se zvažuje kombinace m…

18. 06. 2010 | Ondřej Urban

Ektopický varix jako překážka ESD adenomu žaludku

Ektopický varix jako překážka ESD adenomu žaludku

Adenom žaludku, původně indikován k ESD. Endosonografie minisondou ukazuje, že v submukóze je anechogenní vinutá struktura. Sliznice je v EUS obraze intaktní. Při následném radiálním EUS byl ve struktuře zachycen barevným mapováním signál. Jedná se tedy zřejmě o cévní anomálii, nejspíše ektopický varix (IGV). Vzhledem k nálezu a riziku krvácení bylo od endos…

15. 06. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Snesení přisedlého koagula

Snesení přisedlého koagula

Pacient s hematemezou po synkopě byl odeslán k akutnímu gastroskopickému vyšetření. Při vyšetřením byla v jícnu i v žaludku patrná čerstvá krev a koagula (Obr. 1), zdrojem krvácení byl vřed na angulární řase žaludku s aktivním krvácením, po opichu ředěným adrenalinem (Obr. 2) již krvácení nepokračovalo.Druhý den byla provedena second-look gastroskopie, na angulár…

02. 06. 2010 | Josef Chalupa

GIST žaludku

GIST žaludku

Pacientka ve věku 53 let byla vyšetřena gastroskopicky pro melénu. Při endoskopii byl mediogastricky nalezen submukózní tumor s dvěmi ulceracemi, biopticky byl potvzen GIST.Nemocná byla léčena laparoskopickou resekcí tumoru.

03. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Tumor žaludku - sonografický a endoskopický nález

Tumor žaludku - sonografický a endoskopický nález

Pacient byl došetřován pro symptomatickou těžkou mikrocytární anemii. Na sonografickém vyšetření břicha bylo patrné ztluštění stěny žaludku až 14 mm, jinak normální nález. Následné gastroskopické vyšetření potvrdilo tumor antra žaludku na přední stěně a malém zakřivení. Histologicky dobře diferencovaný adenokarcinom.

10. 11. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Fundoplikace

Fundoplikace

Pacientka po fundoplikaci v roce 2000 a po reoperaci pro rozvolnění manžety v roce 2002. Při gastroskopickém vyšetření v inverzi obraz intaktní manžety.

09. 07. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Vřed antra žaludku

Vřed antra žaludku

Rozsáhlý vřed antra žaludku na malém zakřivení Forrest III. Vřed H.p. negativní, etiologicky se na něm podílel abusus NSA. Endoskopicky nejsou známky malignity - okraje pravidelné se sliznicí makroskopicky normálního vzhledu.

27. 05. 2009 | Petr Fojtík

Osler-Weber-Rendu syndrom

Osler-Weber-Rendu syndrom

Endoskopický obraz teleangiektazií žaludku, různých velikostí od 3 do 8 mm, s provedeným ošetřením argonplasmakoagulací.

13. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Cameronův vřed

Cameronův vřed

Na obrázku vidíme Cameronův vřed v krčku axiální hiátové hernie (v retroflexi). Dle literatury se Cameronův vřed vyskytuje u 5.2% pacientů s hiátovou hernií a výskyt vředu se zdá být závislý na velikosti hernie.

05. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Žaludeční varixy

Žaludeční varixy

Nález žaludečních varixů při prehepatální portální hypertenzi (trombóza levé větve v. portae)

1 | 2