Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezykolonoskopie

Kolonoskopie

10. 01. 2013 | Přemysl Falt

Proč je důležité vyšetřovat spodinu céka? II

Proč je důležité vyšetřovat spodinu céka? II

Pro úplné vyšetření tlustého střeva bychom se neměli spokojit pouze se zobrazením Bauhinské chlopně, ale prohlédnout celou spodinu céka s ústím apendixu. Současné guidelines ESGE z roku 2012 definují intubaci céka jako stav, ve kterém se endoskopista může kolonoskopem dotknout vnitřního ústí apendixu, pro dokumentaci pak vyžadují kromě fotografie ileocekální chlopně i fotografii úst…

Proč je důležité vyšetřovat spodinu céka?

Proč je důležité vyšetřovat spodinu céka?

60 letý muž by vyšetřován kolonoskopicky pro pozitivní test na okultní krvácení. Oblast céka a Bauhinské chlopně na první pohled vypadala normálně, po prohlédnutí spodiny céka a další manipulaci endoskopem byl však patrný stopkatý submukózní polyp, makroskopicky nejpravděpodobněji lipom, vyrůstající z Bauhinské chlopně.Snesení polypu bude provedeno v druhé době.Pro úplné vyšetř…

11. 11. 2012 | Petr Vítek

Kolagenní kolitida

Kolagenní kolitida

81 –letá žena s anamnézou revmatoidní artritidy, osteoporózy a chronické obstrukční plicní nemoci byla vyšetřena v gastroenterologické ambulanci pro 3 měsíce trvající vodnaté průjmy bez příměsi krve s opakovaně negativním kultivačním nálezem. Na jiném pracovišti byla již provedena kolonoskopie s normálním endoskopickým nálezem, nebyly ale odebrány bioptické vzorky.Kontroln…

23. 01. 2012 | Petr Vítek

Symptomatický dlouhý slepý pahýl rektosigmoidea po Hartmannově operaci

Symptomatický dlouhý slepý pahýl rektosigmoidea po Hartmannově operaci

Pacientka prodělala před šesti lety resekci sigmoidea pro komplikovanou divertikulitidu. Vzhledem k rozsáhlému nálezu v pánvi byl pahýl rekta nejprve slepě uzavřen dle Hartmanna a byla provedena kolostomie. Po odeznění zánětu byla následně provedena descendorektoanastomóza end-to-side.Asi rok po operaci se začaly objevovat občasné tlaky a bolesti při defekaci, které ustupovaly&…

20. 11. 2011 | Ondřej Urban

Endoskopická submukózní disekce léze typu LST-NGPD v colon transversum

Endoskopická submukózní disekce léze typu LST-NGPD v colon transversum

Endoskopická submukózní disekce (ESD) je metoda, která pomalu proniká z Japonska do západních zemí. Její nespornou výhodou je možnost dosažení R0 resekce u lézí o průměru ≥ 20 mm.  Další indikací je léčba lézí typu LST-NG, které se vyznačují submukózní fibrózou a často falešně pozitivním příznakem non-liftingu a recidiv neoplázií v jizvách po předchozí endoskopic…

Pseudomembranózní kolitída

Pseudomembranózní kolitída

Endoskopický obraz těžké pseudomembranózní kolitídy.

13. 08. 2011 | Přemysl Falt

Enterokolická píštěl u pacienta s Crohnovou chorobou

Enterokolická píštěl u pacienta s Crohnovou chorobou

Uvádíme případ 35-letého pacienta s Crohnovou chorobou tračníku a terminálního ilea na biologické léčbě infliximabem s následnou klinickou a laboratorní remisí. Při kontrolní kolonoskopii bylo prokázáno slizniční hojení v přehlednutém rozsahu a vizualizováno ústí píštěle v sigmoideu s klidnou granulovanou sliznicí v okolí (obrázek 1). V terminálním…

05. 06. 2011 | Petr Vítek

Ošetření rezidua po endoskopické mukózní resekci

Ošetření rezidua po endoskopické mukózní resekci

V případě EMR plošných neoplastických lézí typu LST (laterally spreading tumor) metodou lift-and-cut piecemeal (kličkou po částech) se při následné kontrole můžeme setkat s reziduální neoplazií dle našich zkušeností až ve čtvrtině případů. Pro terapii je pak velice efektní užití argonové plazmakoagulace. Důležitou podmínkou kurativního ošetření je ovšem odstraněn…

10. 10. 2010 | Ivana Kajzrlíková

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

Pacientka s nově diagnostikovanou celiakii (Marsh 3b), po zahájení bezlepkové diety, stěžující si na bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek, podstoupila kolonoskopické vyšetření. V colon transversum byl nalezen exulcerovaný submukózní útvar, který byl opakovaně bioptován (Obr. 1-4), diferenciálně diagnosticky pomýšleno na GIST. Histologické vyšetření odebraných biopsií potvrdilo p…

08. 08. 2010 | Petr Vítek

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

65-letý muž s rodinnou anamnézou penetrující formy Crohnovy choroby u syna, doposud zcela zdráv, bez pravidelné medikace, byl kolonoskopicky vyšetřen pro enterorhagii. Při endoskopii byla v 19cm od anu nalezena indurace zahrnující téměř polovinu střeva s centrální hlubokou čerstvě krvácející ulcerací a další plošší ulcerací. Pro těžkou divertikulosu sigmoidea s fixací…

08. 08. 2010 | Přemysl Falt

Pseudomelanosis coli

Pseudomelanosis coli

Pseudomelanosis coli je hnědavé zabarvení sliznice tlustého střeva způsobené akumulací pigmentu lipofuscinu makrofágy lamina propria. Poprvé byl tento stav popsán Virchowem jako melanosis coli vzhledem k domnělé účasti melaninu na zabarvení sliznice.Asociace mezi pseudomelanosis coli a užíváním antrachinonových laxativ (senna - Cassia senna, krušina olšová - Frangula alnus, řešetlák - Rh…

26. 07. 2010 | Ondřej Urban

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Vpáčené ( depressed, typ 0-IIc ) ploché neoplastické léze tvoří asi 2-4% povrchových neoplází v tračníku a rektu. Jsou vysoce rizikové ze submukózní invaze. Před pokusem o endoskopickou resekci může být užitečné EUS vyšetření minisondou. Masivní submukózní invazi považujeme za kontraindikaci endoskopického řešení. Tyto léze nacházíme zřídka, na našem pracovišti s frekvencí asi …

24. 07. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Crohnova choroba - kolonoskopie

Crohnova choroba - kolonoskopie

Mladý muž byl došetřován pro průjmy a elevaci zánětlivých parametrů s podezřením na nespecifický střevní zánět. Při kolonoskopii byly nalezeny četné drobné afty v celém kolon a terminálním ileu, v ileu je sliznice zarudlá, edematózní. Maximum změn lokalizováno v terminálním ileu a na Bauhinské chlopni. V histologickém vyšetření porušená architektonika krypt …

23. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sigmoideovesikální píštěl

Sigmoideovesikální píštěl

Pacient byl došetřován pro dysurické obtíže a nález stolice v moči. Při kolonoskopickém vyšetření byl v sigmatu nalezen exulcerovaný tumor dále neprůchodný pro endoskop (Obr. 1), histologicky středně diferencovaný adenokarcinom, v orální části tumoru bylo patrné ústí píštěle (Obr. 2). Na CT břicha popsáno rozsáhlé stenozující tumorozní postižení sigmatu s výrazným prorůstá…

31. 01. 2010 | Ondřej Urban

Anální kapilární hemangiom léčený ligací

Anální kapilární hemangiom léčený ligací

Prezentujeme způsob léčby 19ti letého nemocného s polypoidním kapilárním hemangiomem anu (histologická diagnóza v soukromé gastroenterologické ambulanci). Onemocnění se manifestovalo hematochézií. Obrázek 1: Sytě rudý přisedlý polyp za anokutánním přechodem. Přístroj vybaven průhledným nástavcem ke zvýšení přehledu v anu.Obrázek 2: Léze v retroflexi přístroje v&#…

1 | 2