Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy kolonoskopieKolorektální neoplázie

Kolorektální neoplázie

10. 01. 2013 | Přemysl Falt

Proč je důležité vyšetřovat spodinu céka? II

Proč je důležité vyšetřovat spodinu céka? II

Pro úplné vyšetření tlustého střeva bychom se neměli spokojit pouze se zobrazením Bauhinské chlopně, ale prohlédnout celou spodinu céka s ústím apendixu. Současné guidelines ESGE z roku 2012 definují intubaci céka jako stav, ve kterém se endoskopista může kolonoskopem dotknout vnitřního ústí apendixu, pro dokumentaci pak vyžadují kromě fotografie ileocekální chlopně i fotografii úst…

20. 11. 2011 | Ondřej Urban

Endoskopická submukózní disekce léze typu LST-NGPD v colon transversum

Endoskopická submukózní disekce léze typu LST-NGPD v colon transversum

Endoskopická submukózní disekce (ESD) je metoda, která pomalu proniká z Japonska do západních zemí. Její nespornou výhodou je možnost dosažení R0 resekce u lézí o průměru ≥ 20 mm.  Další indikací je léčba lézí typu LST-NG, které se vyznačují submukózní fibrózou a často falešně pozitivním příznakem non-liftingu a recidiv neoplázií v jizvách po předchozí endoskopic…

05. 06. 2011 | Petr Vítek

Ošetření rezidua po endoskopické mukózní resekci

Ošetření rezidua po endoskopické mukózní resekci

V případě EMR plošných neoplastických lézí typu LST (laterally spreading tumor) metodou lift-and-cut piecemeal (kličkou po částech) se při následné kontrole můžeme setkat s reziduální neoplazií dle našich zkušeností až ve čtvrtině případů. Pro terapii je pak velice efektní užití argonové plazmakoagulace. Důležitou podmínkou kurativního ošetření je ovšem odstraněn…

10. 10. 2010 | Ivana Kajzrlíková

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

B lymfom střeva u pacientky s celiakií

Pacientka s nově diagnostikovanou celiakii (Marsh 3b), po zahájení bezlepkové diety, stěžující si na bolesti břicha, zvracení a váhový úbytek, podstoupila kolonoskopické vyšetření. V colon transversum byl nalezen exulcerovaný submukózní útvar, který byl opakovaně bioptován (Obr. 1-4), diferenciálně diagnosticky pomýšleno na GIST. Histologické vyšetření odebraných biopsií potvrdilo p…

30. 09. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Velkobuněčný B lymfom střeva

Velkobuněčný B lymfom střeva

70-letý pacient byl došetřován pro dyspepsie a epigastralgie. Při gastroskopickém vyšetření byly v D2 a D3 duodena popsány četné plošené exulcerované útvary velikosti kolem 3-4 cm, které byly opakovaně bioptovány (Obr.  1-4). Diferenciálně diagnosticky byla zvažována možnost lymfomu či jiného neepiteliálního tumoru. Bylo doplněno i kolonoskopické vyšetření , kde byl n…

08. 08. 2010 | Petr Vítek

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

GIST rektosigmoidea napodobující Crohnovu chorobu

65-letý muž s rodinnou anamnézou penetrující formy Crohnovy choroby u syna, doposud zcela zdráv, bez pravidelné medikace, byl kolonoskopicky vyšetřen pro enterorhagii. Při endoskopii byla v 19cm od anu nalezena indurace zahrnující téměř polovinu střeva s centrální hlubokou čerstvě krvácející ulcerací a další plošší ulcerací. Pro těžkou divertikulosu sigmoidea s fixací…

26. 07. 2010 | Ondřej Urban

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Časný karcinom céka typu 0-IIc

Vpáčené ( depressed, typ 0-IIc ) ploché neoplastické léze tvoří asi 2-4% povrchových neoplází v tračníku a rektu. Jsou vysoce rizikové ze submukózní invaze. Před pokusem o endoskopickou resekci může být užitečné EUS vyšetření minisondou. Masivní submukózní invazi považujeme za kontraindikaci endoskopického řešení. Tyto léze nacházíme zřídka, na našem pracovišti s frekvencí asi …

23. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sigmoideovesikální píštěl

Sigmoideovesikální píštěl

Pacient byl došetřován pro dysurické obtíže a nález stolice v moči. Při kolonoskopickém vyšetření byl v sigmatu nalezen exulcerovaný tumor dále neprůchodný pro endoskop (Obr. 1), histologicky středně diferencovaný adenokarcinom, v orální části tumoru bylo patrné ústí píštěle (Obr. 2). Na CT břicha popsáno rozsáhlé stenozující tumorozní postižení sigmatu s výrazným prorůstá…

24. 01. 2010 | Petr Vítek

Endoskopická resekce malignizovaného polypu sigmoidea

Endoskopická resekce malignizovaného polypu sigmoidea

Endoskopická terapie invazivního T1 karcinomu v polypech kolon a rekta je akceptována při zachování takzvaných Morsonových kritérií: dobrá diferenciace, absence angioinvaze a čistá linie řezu. Dle recentních literárních údajů (Winawer 2009) se ukazuje, že riziko reziduálního karcinomu u těchto nemocných je velmi nízké - v případě polypózního (Ip) karcinomu 0,3% a …

30. 11. 2009 | Petr Vítek

ER intramukózního karcinomu rekta

ER intramukózního karcinomu rekta

68 letá pacientka přichází k endoskopickému vyšetření pro ambulantně zjištěný rozsáhlý plošný nádor rekta, zasahující od středu ampuly rekta v 6cm po linea dentata. Dle endoskopického vyšetření nezjištěny známky invazivního karcinomu, proto přistoupeno k endoskopické resekci

16. 08. 2009 | Petr Vítek

EMR vkleslého adenomu rekta - UPDATOVÁNO!

EMR vkleslého adenomu rekta - UPDATOVÁNO!

U 81-letého muže byla nalezena neoplastická léze ampuly rekta typu LST IIa+IIc o velikosti 15mm. Dle ambulantně provedené biopsie prokázán LGD adenom. Vzhledem k pozitivnímu liftingu jsme provedli EMR lift-and-cut kličkou, lézi se ovšem nepodařilo snést en bloc, ale ve dvou částech, endoskopicky se výkon jevil jako kurativní. Léze byla následně rekonstruována na korkové podložce.

29. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Tumor sigmatu a metastázy v játrech

Tumor sigmatu a metastázy v játrech

Semicirkulární tumor sigmatu v 35 cm od anu a mnohočetné metastatické postižení obou jaterních laloků

03. 05. 2009 | Petr Vítek

Časný karcinom kolon u nemocného s HNPCC

Časný karcinom kolon u nemocného s HNPCC

Karcinom o velikosti 15mm, typ 0-IIc, řešen chirurgicky, pTNM T1N0M0