Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezyultrasonografie

Ultrasonografie

09. 05. 2013 | Ondřej Zela

Papilární adenokarcinom ledviny

Papilární adenokarcinom ledviny

60-letý chronický etylik po proběhlém krvácení do GIT při Mallory-Weiss syndromu v minulosti nyní hospitalizován pro synkopální stav v ebrietě, v úvodu suspekce na melénu, která vysokým nálevem neprokázána. Gastroskopicky negativní nález, při sonografii břicha incidentálně zjištěn expanzivní proces cystického charakteru cca 10x11 cm v oblasti horního pólu pravé ledviny s p…

27. 05. 2012 | Ondřej Zela

Hemoragická infarzace sleziny jako příčina bolestí břicha

Hemoragická infarzace sleziny jako příčina bolestí břicha

78-letá nemocná s anamnézou před rokem prodělané spodylodiscitidy L3-L4 byla přijata na ortopedické oddělení pro recidivu bolestí zad, léčena konzervativně analgetiky. 3.den hospitalizace při flexi LDK v kyčli náhlý rozvoj bolestí břicha pod levým žeberním obloukem, bez další doprovodné klinické symptomatologie, s malým efektem spasmoanalgetik. Sonograficky prokázána splenomega…

07. 08. 2011 | Přemysl Falt

Vývoj sonografického obrazu jaterního hematomu

Vývoj sonografického obrazu jaterního hematomu

Jaterní hematomy vznikají nejčastěji po zevních traumatech. Naštěstí poměrně vzácně mohou komplikovat diagnostické a terapeutické zákroky jako jaterní biopsie, perkutánní transhepatální drenáže žlučových cest (PTD), endoskopické retrográdní cholangiografie (ERCP), drenáže jaterních abscesů nebo některé chirurgické zákroky (cholecystektomie). Raritní jsou spontánně vzniklé hematomy, většinou z…

28. 07. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

50-letá žena bylo došetřována pro tlaky v epigastriu a dyspeptické obtíže. Na sonografii břicha bylo popsáno hypoechogenní oválné ložisko velikosti 60x50 mm v epigastriu související s levým jaterním lalokem (Obr.1). Při gastroskopickém vyšetření byl patrný útlak těla žaludku na velkém zakřivení, jinak byla sliznice s normálním nálezem (Obr. 2, 3). Následné CT vyšetřen…

19. 06. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

70- letý muž užívající antikoagulační terapii (Warfarin) byl vyšetřen pro několik dní trvající neurčité pocity slabosti a zhoršení kognitivních funkcí. Byla zvažována diagnóza cévní mozkové příhody – dle CT mozku byla popsána suspektní čerstvá ischemie vlevo okcipitálně, dále pak byla zjištěna mikrocytární anemie s hemoglobinem 82 g/l a hematom na kůži v pravém mezogastriu…

30. 10. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Generalizovaný tumor žlučníku

Generalizovaný tumor žlučníku

70- letý muž byl přijatý pro ikterus, subfebrilie, nechutenství a váhový úbytek. Z laboratorních hodnot byla patrná elevace obstrukčních enzymů a Ca 19-9 (186.9 U/ml). Na sonografii břicha byla popsána dilatace intra- i extrahepatálních žlučovodů (Obr. 1), ložiskové postižení jater charakteru metastáz (Obr. 2), solitární cholecystolithiáza v krčku žlučníku, žlučník byl neo…

30. 09. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sonografický nález pseudoaneurysmatu renální tepny s hematomem ledviny

Sonografický nález pseudoaneurysmatu renální tepny s hematomem ledviny

Pacient s folikulárním B lymfomem, v relapsu, byl došetřovaný pro slabost, teploty a anemii. Na sonografii břicha byl popsán nehomogenní útvar velikosti 15x12 cm v oblasti levé ledviny s anechogenním kulovitým útvarem o průměru 8 cm uprostřed. CT břicha potvrdilo pseudoaneurysma na dorzální větvi levé renální tepny s hematomem levé ledviny, dále byl popsán paket …

17. 09. 2010 | Přemysl Falt

Peliosis hepatis - doplnění

Peliosis hepatis - doplnění

Dovoluji si doplnit sonografické obrázky k příspěvku MUDr. Cyrila Vojtka peliosis hepatis (Případ měsíce, leden 2010), které byly pořízeny u stejné pacientky před sonograficky navigovanou tru-cut biopsií. V terénu hepatosteatózy se peliosis hepatis zobrazuje jako homogenně hypoechogenní léze, u pacientů s normální echogenitou parenchymu jsou ložiska hyperechogenní. Heteroe…

25. 08. 2010 | Ondřej Zela

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Při ultrasonografickém vyšetření je patrná objemná solidní heteroechogenní expanze obou nadledvin bilaterálně s centrální anechogenitou velikosti až 10x5 cm, dále solidní ložisko jater, ascites a objemný pravostranný fluidothorax. RTG snímek plic a CT verifikuje rozsáhlý centrální tumor pravé plíce.Nadledviny jsou častou lokalitou metastáz primárních tumorů plic. Obvykle bývají post…

08. 08. 2010 | Přemysl Falt

Mucocele apendixu

Mucocele apendixu

Prezentuji případ 38-letého pacienta, u kterého byla indikována kontrolní kolonoskopie pro snesení adenomu s high-grade intraepiteliální neoplázií v minulosti. Při vyšetření bylo popsáno hladké polokulovité vyklenutí báze céka velikosti 15 mm s normální sliznicí na povrchu. Břišní sonografie ukázala hypoechogenní nálevkovité rozšíření lumen proximálního apendixu velikosti 15 x …

24. 06. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sonografický obraz tumoru plic

Sonografický obraz tumoru plic

Při sonografickém vyšetření břicha byl patrný pravostranný fluidothorax a hypoechogenní ložisko pravé plíce zasahující do pravého jaterního laloku. CT vyšetření potvrdilo rozsáhlý pravostranný fluidothorax a tumor pravé plíce laločnatého tvaru o průměru 120 mm s centrální nekrózou, kaudální okraj tumoru infiltruje jaterní parenchym.  

05. 04. 2010 | Přemysl Falt

Pankreas - sonografické nálezy

Pankreas - sonografické nálezy

Obr. 1 Akutní pankreatitida toxonutritivní etiologie - dobře patrný edém žlázy a pruhovité prosáknutí peripankreatických tkání Obr. 2 Chronická pankreatitida - kalcifikace hlavy pankreatu a dilatace hlavního pankreatického vývodu Obr. 3 Chronická pankreatitida - vícečetné kalcifikace hlavy pankreatu Obr. 4 „Wirsungolithiáza“ - konkrement v dilatovaném hlavním pankreat…

06. 03. 2010 | Přemysl Falt

Sonografický obraz střevních zánětů

Sonografický obraz střevních zánětů

Obr. 1 - USG obraz kampylobakterové kolitidy - zesílení stěny ascendensObr. 2 - USG obraz neutropenické enterokolitidy - zesílení stěny transversaObr. 3 - akutní gangrenosní appendicitida (vpravo) se zánětlivou infiltrací base céka (vlevo) u pacienta na imunosupresivní terapiiObr. 4 - NSA kolopatie s maximálním postižením hepatální flexuryObr. 5 - hypoechogenní zesílení stěny descendens …

03. 03. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Tumor žaludku - sonografický a endoskopický nález

Tumor žaludku - sonografický a endoskopický nález

Pacient byl došetřován pro symptomatickou těžkou mikrocytární anemii. Na sonografickém vyšetření břicha bylo patrné ztluštění stěny žaludku až 14 mm, jinak normální nález. Následné gastroskopické vyšetření potvrdilo tumor antra žaludku na přední stěně a malém zakřivení. Histologicky dobře diferencovaný adenokarcinom.

03. 02. 2010 | Přemysl Falt

USG obraz floridní celiakie

USG obraz floridní celiakie

Obr. 1- tekutinou naplněné dilatované tenké kličkyObr. 2 - zvětšené mesenteriální uzliny Obr. 3 - drobný srpek anechogenní volné tekutiny mezi kličkami tenkého střeva Obr. 4 - transientní intususcepce tenké kličky - příčný řez Obr. 5- transientní intususcepce tenké kličky - podélný řez

30. 01. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Význam ultrasonografického vyšetření k detekci komplikací u pacientů s hepatikojejunoanastomózou

Význam ultrasonografického vyšetření k detekci komplikací u pacientů s hepatikojejunoanastomózou

Ultrazvukové vyšetření břicha u pacientů s hepatikojejunoanastomózou provází mnohá úskalí. Přehlednost podjaterní krajiny je horší pro přítomnost plynu a adheze střevních kliček a mohou zde být přítomna cizí tělesa, např. klipy nebo drény.Sonografista by měl zaměřit svoji pozornost na vlastní hepatikojejunoanastomózu (Obr.1), která je patrná jako střevní klička směřující k …

01. 01. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Intraduktální papilární mucinozní neoplazie pankreatu

Intraduktální papilární mucinozní neoplazie pankreatu

 78 – letá polymorbidní pacientka přijatá pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu byla došetřována pro nález mikrocytární anemie. Dle sonografického vyšetření břicha byl popsán pankreas s dilatací d. Wirsungi - v hlavě 8 mm, v těle a kaudě podélný cystický útvar pokračující z dilatovaného d. Wirsungi (Obr. 1, 2).Pacientka byla odeslána k EUS do Vítkovické n…

01. 11. 2009 | Petr Vítek

Recidivující pseudocysta těla pankreatu po těžké akutní pankreatitidě

Recidivující pseudocysta těla pankreatu po těžké akutní pankreatitidě

38-letý pacient s anamnézou biliární pankreatitidy proběhlé před třemi lety a následně provedenou CHCE byl přijat na interní JIP pro bolesti celého břicha. V laboratoři byla zjištěna leukocytóza, hyperamylazémie, lehká elevace ALT (0,82), vstupní sonografie břicha neprokázala dilataci žlučových cest, GGT i ALP v normě, stav byl hodnocen jako recidiva akutní pankreatitidy b…

11. 08. 2009 | Přemysl Falt

Sonografický obraz tumoru transversa

Sonografický obraz tumoru transversa

Tumor transversa - výrazné heteroechogenní cirkulární zesílení stěny orálního transversa se zúženým lumen střeva, kolonoskopicky potvrzen stenozující adenokarcinom

29. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Fokální nodulární hyperplazie

Fokální nodulární hyperplazie

Fokální nodulární hyperplazie prokázaná vyšetřením nukleární magnetickou rezonancí.

1 | 2