Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Játra

07. 08. 2011 | Přemysl Falt

Vývoj sonografického obrazu jaterního hematomu

Vývoj sonografického obrazu jaterního hematomu

Jaterní hematomy vznikají nejčastěji po zevních traumatech. Naštěstí poměrně vzácně mohou komplikovat diagnostické a terapeutické zákroky jako jaterní biopsie, perkutánní transhepatální drenáže žlučových cest (PTD), endoskopické retrográdní cholangiografie (ERCP), drenáže jaterních abscesů nebo některé chirurgické zákroky (cholecystektomie). Raritní jsou spontánně vzniklé hematomy, většinou z…

28. 07. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

50-letá žena bylo došetřována pro tlaky v epigastriu a dyspeptické obtíže. Na sonografii břicha bylo popsáno hypoechogenní oválné ložisko velikosti 60x50 mm v epigastriu související s levým jaterním lalokem (Obr.1). Při gastroskopickém vyšetření byl patrný útlak těla žaludku na velkém zakřivení, jinak byla sliznice s normálním nálezem (Obr. 2, 3). Následné CT vyšetřen…

19. 06. 2011 | Ivana Kajzrlíková

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

Spontánní krvácení do levého jaterního laloku jako komplikace antikoagulační terapie

70- letý muž užívající antikoagulační terapii (Warfarin) byl vyšetřen pro několik dní trvající neurčité pocity slabosti a zhoršení kognitivních funkcí. Byla zvažována diagnóza cévní mozkové příhody – dle CT mozku byla popsána suspektní čerstvá ischemie vlevo okcipitálně, dále pak byla zjištěna mikrocytární anemie s hemoglobinem 82 g/l a hematom na kůži v pravém mezogastriu…

17. 09. 2010 | Přemysl Falt

Peliosis hepatis - doplnění

Peliosis hepatis - doplnění

Dovoluji si doplnit sonografické obrázky k příspěvku MUDr. Cyrila Vojtka peliosis hepatis (Případ měsíce, leden 2010), které byly pořízeny u stejné pacientky před sonograficky navigovanou tru-cut biopsií. V terénu hepatosteatózy se peliosis hepatis zobrazuje jako homogenně hypoechogenní léze, u pacientů s normální echogenitou parenchymu jsou ložiska hyperechogenní. Heteroe…

29. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Tumor sigmatu a metastázy v játrech

Tumor sigmatu a metastázy v játrech

Semicirkulární tumor sigmatu v 35 cm od anu a mnohočetné metastatické postižení obou jaterních laloků

29. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Fokální nodulární hyperplazie

Fokální nodulární hyperplazie

Fokální nodulární hyperplazie prokázaná vyšetřením nukleární magnetickou rezonancí.

25. 05. 2009 | Přemysl Falt

TIPS

TIPS

TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) cestou ramus dexter venae portae a vena hepatica dextra u pacienta s jaterní cirhózou po opakovaném krvácení z jícnových varixů

19. 05. 2009 | Petr Vítek

Kavernózní přestavba v. portae

Kavernózní přestavba v. portae

"Portální kavernom" je následek několika měsíců trvající okluze portální žíly, vyvíjí se přibližně ve 20% případů uzávěru v. portae

12. 05. 2009 | Přemysl Falt

Jaterní metastázy adenokarcinomu rekta

Jaterní metastázy adenokarcinomu rekta

Obrovské metastázy adenokarcinomu rekta s hypoechogenními lemy a centrálními nekrotickými dutinami

22. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Jaterní absces

Jaterní absces

Jaterní absces

08. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Vícečetné jaterní metastázy

Vícečetné jaterní metastázy

Vícečetné jaterní metastázy s typickým hypoechogenním lemem