Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy ultrasonografie Játra Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

Fokální nodulární hyperplazie působící útlakové symptomy

28.7.2011, Ivana Kajzrlíková

50-letá žena bylo došetřována pro tlaky v epigastriu a dyspeptické obtíže. Na sonografii břicha bylo popsáno hypoechogenní oválné ložisko velikosti 60x50 mm v epigastriu související s levým jaterním lalokem (Obr.1). Při gastroskopickém vyšetření byl patrný útlak těla žaludku na velkém zakřivení, jinak byla sliznice s normálním nálezem (Obr. 2, 3). Následné CT vyšetření břicha s podáním kontrastní látky potvrdilo diagnózu fokální nodulární hyperplazie (Obr. 4,5) a pacientka byla vzhledem k velikosti ložiska a útlakovým obtížím konzultována s chirurgem a odeslána k provedení resekce.

 

Fokální nodulární hyperplazie (FNH) je benigní ložiskové postižení jater vyskytující se u obou pohlaví s predominancí u žen (8-9:1), nejčastěji mezi 20. a 50. rokem. FNH je nyní považována za regenerativní odpověď jater na hypoperfuzi s tvorbou anomálních arterií v centru nodulů.

K diagnostice slouží sonografie břicha, CT, MRI či jaterní biopsie.
Na CT vyšetření bez podání kontrastní látky se léze zobrazuje jako hypo či izodenzní, u 30% pacientů je přítomna centrální jizva. Po podání kontrastní látky během arteriální fáze se léze zobrazí jako hyperdenzní, v průběhu venózní fáze je opět izodenzní.
Většina lézí je solitárních, pod 5 cm. U většiny lézí je postačující konzervativní postup s pravidelnými ultrazvukovými kontrolami. Chirurgické řešení je doporučeno pouze pro velké symptomatické léze.