Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

   
 
 
 

KOLONOSKOPIE.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod pro všechny návštěvníky našeho webu

Jiné

27. 05. 2012 | Ondřej Zela

Hemoragická infarzace sleziny jako příčina bolestí břicha

Hemoragická infarzace sleziny jako příčina bolestí břicha

78-letá nemocná s anamnézou před rokem prodělané spodylodiscitidy L3-L4 byla přijata na ortopedické oddělení pro recidivu bolestí zad, léčena konzervativně analgetiky. 3.den hospitalizace při flexi LDK v kyčli náhlý rozvoj bolestí břicha pod levým žeberním obloukem, bez další doprovodné klinické symptomatologie, s malým efektem spasmoanalgetik. Sonograficky prokázána splenomega…

30. 09. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sonografický nález pseudoaneurysmatu renální tepny s hematomem ledviny

Sonografický nález pseudoaneurysmatu renální tepny s hematomem ledviny

Pacient s folikulárním B lymfomem, v relapsu, byl došetřovaný pro slabost, teploty a anemii. Na sonografii břicha byl popsán nehomogenní útvar velikosti 15x12 cm v oblasti levé ledviny s anechogenním kulovitým útvarem o průměru 8 cm uprostřed. CT břicha potvrdilo pseudoaneurysma na dorzální větvi levé renální tepny s hematomem levé ledviny, dále byl popsán paket …

25. 08. 2010 | Ondřej Zela

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Při ultrasonografickém vyšetření je patrná objemná solidní heteroechogenní expanze obou nadledvin bilaterálně s centrální anechogenitou velikosti až 10x5 cm, dále solidní ložisko jater, ascites a objemný pravostranný fluidothorax. RTG snímek plic a CT verifikuje rozsáhlý centrální tumor pravé plíce.Nadledviny jsou častou lokalitou metastáz primárních tumorů plic. Obvykle bývají post…

24. 06. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Sonografický obraz tumoru plic

Sonografický obraz tumoru plic

Při sonografickém vyšetření břicha byl patrný pravostranný fluidothorax a hypoechogenní ložisko pravé plíce zasahující do pravého jaterního laloku. CT vyšetření potvrdilo rozsáhlý pravostranný fluidothorax a tumor pravé plíce laločnatého tvaru o průměru 120 mm s centrální nekrózou, kaudální okraj tumoru infiltruje jaterní parenchym.  

30. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Kalcifikace ve slezině

Kalcifikace ve slezině

Na sonografii břicha četné hyperechogenní body difuzně v parenchymu sleziny, dle CT mnohočetné kalcifikace

21. 06. 2009 | Přemysl Falt

Pravostranný fluidothorax

Pravostranný fluidothorax

Pravostranný fluidothorax - patrná kopula jater, bránice a kolabovaná base pravé plíce s hyperechogenním plynem v bronchiálním stromu

19. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Dilatace KP systému ledviny

Dilatace KP systému ledviny

Dilatace kalichopánvičkového systému ledviny s typickým "Mickey mouse" sign