Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy ultrasonografie Jiné Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

Sonografický obraz metastatického postižení obou nadledvin

25.8.2010, Ondřej Zela

Při ultrasonografickém vyšetření je patrná objemná solidní heteroechogenní expanze obou nadledvin bilaterálně s centrální anechogenitou velikosti až 10x5 cm, dále solidní ložisko jater, ascites a objemný pravostranný fluidothorax. RTG snímek plic a CT verifikuje rozsáhlý centrální tumor pravé plíce.

Nadledviny jsou častou lokalitou metastáz primárních tumorů plic. Obvykle bývají postiženy unilaterálně, přesto se s bilaterálním nálezem setkáme u 10% pacientů, z čehož 2-3% tvoří malobuněčný karcinom plic. Obávanou komplikací je sekundární hemorhagie do takto postižených nadledvin obvykle s fatálními následky.
 

Sonografický obraz zvětšené a patologicky změněné pravé nadledviny:

Anechogenní oblast odpovídá centrální nekróze, vlevo patrné ložisko v jaterním parenchymu, dále zřetelný fluidothorax:

CT plic s nálezem rozsáhlého tumoru pravé plíce, v oblasti nadledvin potvrzeno metastatické postižení: