Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Mucocele apendixu

8.8.2010, Přemysl Falt

Prezentuji případ 38-letého pacienta, u kterého byla indikována kontrolní kolonoskopie pro snesení adenomu s high-grade intraepiteliální neoplázií v minulosti. Při vyšetření bylo popsáno hladké polokulovité vyklenutí báze céka velikosti 15 mm s normální sliznicí na povrchu. Břišní sonografie ukázala hypoechogenní nálevkovité rozšíření lumen proximálního apendixu velikosti 15 x 10 mm vyklenující se do báze céka. Zbývající část apendixu je tubulární s rozšířeným hypoechogenním lumen způsobujícím lehce nadhraniční zevní průměr apendixu (6,7 mm). Nález je typický pro mucocele apendixu, v tomto případě pravděpodobně v rámci hyperplázie apendikální sliznice. Nabídnuté chirurgické řešení pacient zatím odmítá.

Mucocele apendixu je vzácným nálezem, jehož diagnóza před operací je neobvyklá. Jde o čistě deskriptivní termín popisující lumen apendixu distendované mucinózním obsahem. Může se ale jednat o různé histopatologické jednotky - fokální nebo difúzní hyperplázii sliznice, mucinózní cystadenom a mucinózní cystadenokarcinom. Velikost kolísá od prakticky normálního apendixu po masu velikosti 25 centimetrů popsanou v literatuře. Ruptura mucocele může vést ke vzniku tzv. pseudomyxoma peritonei.

Mucocele je patologicko-anatomickým nálezem u 0,25 % appendektomií. U žen je asi čtyřikrát častější než u mužů a průměrný věk v době diagnózy je 55 let. Nejčastějším symptomem je bolest v pravém hypogastriu, ale značná část pacientů bývá asymptomatická. Vzhledem k možnosti maligního potenciálu je preoperativní diagnóza prospěšná, protože vede k odlišným chirurgickým technikám než ke klasické apendektomii.  

Obrázek 1 - Mucocele apendixu (konvexní sonda, 6 MHz) - báze céka s obsahem vzduchu v levé části obrázku s navazujícím nálevkovitě rozšířeným hypoechogenním lumen proximálního apendixu, který pokračuje směrem doprava v podobě tubulární struktury, ventrálně od apendixu je patrná hypoechogenní klička normálního terminálního ilea 
Obrázek 2 - Mucocele apendixu (lineární sonda, 13 MHz) - nálevkovitě rozšířené hypoechogenní lumen proximálního apendixu vel. 15x10 mm navazující na bázi céka vyplněnou plynem v levé části obrázku
Obrázek 3 - Mucocele apendixu (lineární sonda, 13 MHz) - distální tubulární část apendixu s lehce rozšířeným hypoechogenním lumen