Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy ultrasonografieŽlučové cesty

Žlučové cesty

22. 07. 2012 | Ondřej Urban

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

T1 karcinom žlučníku diagnostikovaný pomocí endosonografie

Sedmdesátidvouletá nemocná byla vyšetřena endosonograficky pro laboratorní nález cholestázy a mírnou dilataci d. choledochus při sonografii. Nález na žlučníku byl popsán jako negativní.

30. 10. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Generalizovaný tumor žlučníku

Generalizovaný tumor žlučníku

70- letý muž byl přijatý pro ikterus, subfebrilie, nechutenství a váhový úbytek. Z laboratorních hodnot byla patrná elevace obstrukčních enzymů a Ca 19-9 (186.9 U/ml). Na sonografii břicha byla popsána dilatace intra- i extrahepatálních žlučovodů (Obr. 1), ložiskové postižení jater charakteru metastáz (Obr. 2), solitární cholecystolithiáza v krčku žlučníku, žlučník byl neo…

30. 01. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Význam ultrasonografického vyšetření k detekci komplikací u pacientů s hepatikojejunoanastomózou

Význam ultrasonografického vyšetření k detekci komplikací u pacientů s hepatikojejunoanastomózou

Ultrazvukové vyšetření břicha u pacientů s hepatikojejunoanastomózou provází mnohá úskalí. Přehlednost podjaterní krajiny je horší pro přítomnost plynu a adheze střevních kliček a mohou zde být přítomna cizí tělesa, např. klipy nebo drény.Sonografista by měl zaměřit svoji pozornost na vlastní hepatikojejunoanastomózu (Obr.1), která je patrná jako střevní klička směřující k …

24. 08. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Cholecystolithiáza

Cholecystolithiáza

Mnohočetná cholecystolithiáza: hyperechogenity s akustickým stínem

21. 06. 2009 | Přemysl Falt

Duodenobiliární drenáž

Duodenobiliární drenáž

Plastová duodenobiliární drenáž v dilatovaném hepatocholedochu u pacienta s karcinomem hlavy pankreatu

18. 06. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Cysta choledochu

Cysta choledochu

Cysta choledochu - typ I dle Todaniho klasifikace. Cysta choledochu je vrozená dilatace žlučových cest, často sdružená s anatomickou poruchou ve spojení žlučového a pankreatického vývodu.

26. 05. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Choledocholithiáza

Choledocholithiáza

Choledocholithiáza

22. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Aerobilie

Aerobilie

Aerobilie - přítomnost vzduchu ve žlučových cestách. Zobrazuje se jako hyperechogenní body s pouze naznačeným akustickým stínem kopírující průběh žlučových cest.

08. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Dilatovaný pravý ductus hepaticus

Dilatovaný pravý ductus hepaticus

Dilatovaný pravý ductus hepatickus

08. 03. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Hepatikolithiáza

Hepatikolithiáza

Hepatikolithiáza u pacientky s Caroliho chorobou