Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka zajímavé nálezy ultrasonografie Žlučové cesty Význam ultrasonografického vyšetření k detekci komplikací u pacientů s hepatikojejunoanastomózou

Význam ultrasonografického vyšetření k detekci komplikací u pacientů s hepatikojejunoanastomózou

30.1.2010, Ivana Kajzrlíková

Ultrazvukové vyšetření břicha u pacientů s hepatikojejunoanastomózou provází mnohá úskalí. Přehlednost podjaterní krajiny je horší pro přítomnost plynu a adheze střevních kliček a mohou zde být přítomna cizí tělesa, např. klipy nebo drény.

Sonografista by měl zaměřit svoji pozornost na vlastní hepatikojejunoanastomózu (Obr.1), která je patrná jako střevní klička směřující k jaternímu hilu (nejlépe viditelná v poloze pacienta na levém boku). Dále bychom si měli všímat šířky intrahepatálních žlučovodů (Obr.2) – norma do 4 mm, přítomnosti aerobilie jako známky průchodnosti anastomózy (Obr.3), přítomnosti event. drénů (Obr.4) a hepatikolithiázy (Obr.5), která může vzniknout jako komplikace stenózy anastomózy nebo jako následek primární choroby – např. Caroliho nemoci.
Nezbytností je popsat, zda je nebo není přítomna volná tekutina (Obr. 6) a jak vypadá jaterní parenchym. U pacientů s hepatikojejunoanastomózou se při neřešení stenózy anastomózy může vyvinout až sekundární biliární jaterní cirhóza se svými typickými známkami (Obr. 7), s nebo bez portální hypertenze. Další komplikací stenózy anastomózy jsou solitární nebo vícečetné jaterní abscesy (Obr.8).
 
Podrobnější informace: Abdominal ultrasound accurately detects complications in patients with hepaticojejunoanastomosis, Kajzrlikova I., Vitek P., Chalupa J., Scripta Medica/Volume 82/No.4/2009